Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

 

Rok 2020

 

Decyzja Dziekana nr 11 z dnia 03.08.2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o zwolnienie z opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w przypadku osiągnięcia wybitnych wyników w nauce na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku.
POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 10 z dnia 06.07.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości i terminów wpłat rat czesnego na studiach niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Finansów od roku akademickiego 2020/2021  POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 9 z dnia 30.03.2020 r. w sprawie uszczegółowienia zasad kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Ekonomii i Finansów   POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 8 z dnia 23.03.2020 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 6/2020 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów  w sprawie czasowego wprowadzenia kształcenia zdalnego jako formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomii i Finansów POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 7 z dnia 16.03.2020 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 6/2020 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów w sprawie czasowego wprowadzenia kształcenia zdalnego jako formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomii i Finansów POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 6 z dnia 13.03.2020 r. w sprawie czasowego wprowadzenia kształcenia zdalnego jako formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomii i Finansów POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 4 z dnia 13.02.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych POBIERZ
Załącznik do Decyzji nr 4 z dnia 13.02.2020 r. Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów UwB  - Regulamin studenckich praktyk zawodowychna Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku POBIERZ
Załącznik nr 1 do Regulaminu studenckjich praktyk zawodowych WEiF UwB z dnia 13.02.2020 r. - Ramowy program praktyk POBIERZ
Załącznik nr 2 do Regulaminu studenckjich praktyk zawodowych WEiF UwB z dnia 13.02.2020 r. - Umowa o organizację studenckiej praktyki zawodowej (PDF) POBIERZ
Załącznik nr 2 do Regulaminu studenckjich praktyk zawodowych WEiF UwB z dnia 13.02.2020 r. - Umowa o organizację studenckiej praktyki zawodowej (WORD) POBIERZ
Załącznik nr 3 do Regulaminu studenckjich praktyk zawodowych WEiF UwB z dnia 13.02.2020 r. - Druk uznania pracy zawodowej jako ekwiwalentu praktyki (PDF) POBIERZ
Załącznik nr 3 do Regulaminu studenckjich praktyk zawodowych WEiF UwB z dnia 13.02.2020 r. - Druk uznania pracy zawodowej jako ekwiwalentu praktyki (WORD) POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 3 z dnia 27.01.2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Strategii Rozwoju Wydziału Ekonomii i Finansów POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 2 z dnia 27.01.2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wydziałowej Rady Konsultacyjnej na okres od 27 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.  POBIERZ
Załącznik do Decyzji nr 2 Regulamin Wydziałowej Rady Konsultacyjnej POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 1 z dnia 27.01.2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Rady Konsultacyjnej na okres od 27 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.  POBIERZ

 

Rok 2019

 

Decyzja Dziekana nr 16 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej na okres od 5.11.2019r. do 30.08.2020r. POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 15 w sprawie powołania Wydziałowego Koorydynatora do spraw utworzenia "Legii Akademickiej" POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 14 w sprawie powołania Wydziałowego Doradcy ds. potwierdzania efektów uczenia się  POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 13 w sprawie zasad prowadzenia na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem e-learningu POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 12 w sprawie powołania Zespołu ds. zbieżność i werfikacji efektów  kształcenia z matrycą efektów i programem kształcenia POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 11 w sprawie powolania Wydziałowego Zespołu ds. ewaluacji POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 10 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 9 w sprawie powołania Wydziałowej Rady Konsultacyjnej POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 8 w sprawie powołania Kierunkowych Zespołów Dydaktycznych POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 7 w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 6 w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. osób niepełnosprawnych POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 5 w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. promocji POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 4 w sprawie powołania Koordynatorów Programu Erasmus+ POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 2 w sprawie powołania opiekunów praktyk zawodowych POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 2 w sprawie ustalenia wysokości i terminów wpłat rat czasnego na studiach niestacjonarnych POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 1 w sprawie powołania opiekunów lat  POBIERZ