Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w najbliższym czasie. Planowanych jest 10 zjazdów w układzie weekendowym (maksymalnie 2 w miesiącu, planowane godziny zajęć: sobota: 11.00-18.00, niedziela: 9.00-16.00).

Nr zjazdu

Terminy zjazdów

1

13.10.18 - 14.10.18

2

27.10.18 - 28.10.18

3

17.11.18 - 18.11.18

4

01.12.18 - 02.12.18

5

15.12.18 - 16.12.18

6

19.01.19 - 20.01.19

7

02.02.19 - 03.02.19

8

23.02.19 - 24.02.19

9

23.03.19 - 24.03.19

10

6.04.19

11

11.05.19

12

25.05.19

 

PLAN – harmonogram zajęć na poszczególne zjazdy BIODO II

 

13 – 14 października 2018 roku (16 godzin) – ZJAZD I

 

Sobota

WYKŁAD

10:00 – 11.00

(1 godz.)

SPRAWY ORGANIZACYJNE

11:00 - 12:30

Zajęcia (2 godz.)

INAUGURACJA

WYKŁAD INAUGURACYJNY „Ekonomiczny wymiar ochrony informacji i danych osobowych - aktualne problemy”

12:30 – 12:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

12:40 – 14:10

Zajęcia (2 godz.)

Prawne aspekty ochrony danych osobowych - część I

14:10 – 14:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

14:25 – 15:55

Zajęcia (2 godz.)

Prawne aspekty ochrony danych osobowych - część I

15:55 – 16:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

16:05 – 17:35

Zajęcia (2 godz.)

Prawne aspekty ochrony danych osobowych - część I

 

Niedziela

WYKŁAD

9:00 - 10:30

Zajęcia (2 godz.)

Stosowanie Normy ISO 27001 w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) - część I z II

10:30 – 10:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

10:40 – 12:10

Zajęcia (2 godz.)

Stosowanie Normy ISO 27001 w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) - część I z II

12:10 – 12:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

12:25 – 13:55

Zajęcia (2 godz.)

Sfera e-usług - część I

13:55 – 14:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

14:05 – 15:35

Zajęcia (2 godz.)

Sfera e-usług - część I

 

27 – 28 października 2018 roku (16 godzin) – ZJAZD II

 

Sobota

WYKŁAD

11:00 - 12:30

Zajęcia (2 godz.)

Aspekty praktyczne w SZBI - część I z III

12:30 – 12:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

12:40 – 14:10

Zajęcia (2 godz.)

Aspekty praktyczne w SZBI - część I z III

14:10 – 14:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

14:25 – 15:55

Zajęcia (2 godz.)

Status prawny inspektorów ochrony danych, administratorów danych osobowych i procesorów - część I z II

15:55 – 16:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

16:05 – 17:35

Zajęcia (2 godz.)

Status prawny inspektorów ochrony danych, administratorów danych osobowych i procesorów - część I z II

 

Niedziela

WYKŁAD

9:00 - 10:30

Zajęcia (2 godz.)

Stosowanie Normy ISO 27001 w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) - część II z II

10:30 – 10:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

10:40 – 12:10

Zajęcia (2 godz.)

Stosowanie Normy ISO 27001 w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) - część II z II

12:10 – 12:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

12:25 – 13:55

Zajęcia (2 godz.)

Podstawy zarządzania w kontekście bezpieczeństwa informacji

13:55 – 14:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

14:05 – 15:35

Zajęcia (2 godz.)

Podstawy zarządzania w kontekście bezpieczeństwa informacji

 

17 – 18 listopada 2018 roku (16 godzin) – ZJAZD III

 

Sobota

WYKŁAD

11:00 - 12:30

Zajęcia (2 godz.)

Normy prawa i dobre praktyki w ochronie informacji i danych osobowych

12:30 – 12:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

12:40 – 14:10

Zajęcia (2 godz.)

Normy prawa i dobre praktyki w ochronie informacji i danych osobowych

14:10 – 14:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

14:25 – 15:55

Zajęcia (2 godz.)

Organy ochrony danych osobowych

15:55 – 16:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

16:05 – 17:35

Zajęcia (2 godz.)

Organy ochrony danych osobowych

 

Niedziela

WYKŁAD

9:00 - 10:30

Zajęcia (2 godz.)

Ustrój administracji rządowej i samorządowej oraz specyfika jednostek sektora publicznego

10:30 – 10:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

10:40 – 12:10

Zajęcia (2 godz.)

Ustrój administracji rządowej i samorządowej oraz specyfika jednostek sektora publicznego

12:10 – 12:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

12:25 – 13:55

Zajęcia (2 godz.)

Prawne i ekonomiczne podstawy funkcjonowania sektora prywatnego

13:55 – 14:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

14:05 – 15:35

Zajęcia (2 godz.)

Prawne i ekonomiczne podstawy funkcjonowania sektora prywatnego

 

1 – 2 grudnia 2018 roku (16 godzin) – ZJAZD IV

 

Sobota

WYKŁAD

11:00 - 12:30

Zajęcia (2 godz.)

Aspekty praktyczne w SZBI - część II z III

12:30 – 12:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

12:40 – 14:10

Zajęcia (2 godz.)

Aspekty praktyczne w SZBI - część II z III

14:10 – 14:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

14:25 – 15:55

Zajęcia (2 godz.)

Nowoczesne technologie a ochrona danych osobowych

15:55 – 16:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

16:05 – 17:35

Zajęcia (2 godz.)

Nowoczesne technologie a ochrona danych osobowych

 

Niedziela

WYKŁAD

9:00 - 10:30

Zajęcia (2 godz.)

Audyt SZBI - część I z II

10:30 – 10:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

10:40 – 12:10

Zajęcia (2 godz.)

Audyt SZBI - część I z II

12:10 – 12:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

12:25 – 13:55

Zajęcia (2 godz.)

Planowanie ciągłości działania

13:55 – 14:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

14:05 – 15:35

Zajęcia (2 godz.)

Planowanie ciągłości działania

 

15 – 16 grudnia 2018 roku (16 godzin) – ZJAZD V

 

Sobota

WYKŁAD

11:00 - 12:30

Zajęcia (2 godz.)

Zarządzanie incydentami

12:30 – 12:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

12:40 – 14:10

Zajęcia (2 godz.)

Zarządzanie incydentami

14:10 – 14:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

14:25 – 15:55

Zajęcia (2 godz.)

Aspekty praktyczne w SZBI - część III z III

15:55 – 16:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

16:05 – 17:35

Zajęcia (2 godz.)

Aspekty praktyczne w SZBI - część III z III

 

Niedziela

WYKŁAD

9:00 - 10:30

Zajęcia (2 godz.)

Komunikacja a bezpieczeństwo informacji

10:30 – 10:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

10:40 – 12:10

Zajęcia (2 godz.)

Komunikacja a bezpieczeństwo informacji

12:10 – 12:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

12:25 – 13:55

Zajęcia (2 godz.)

Zarządzanie ryzykiem

13:55 – 14:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

14:05 – 15:35

Zajęcia (2 godz.)

Zarządzanie ryzykiem

 

19 – 20 stycznia 2018 roku (16 godzin) – ZJAZD VI

 

Sobota

WYKŁAD

11:00 - 12:30

Zajęcia (2 godz.)

Cloud computing w bezpieczeństwie informacji

12:30 – 12:40

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

12:40 – 14:10

Zajęcia (2 godz.)

Bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej

14:10 – 14:25

Przerwa obiadowa

---------------------------------------------------------------------------------

14:25 – 15:55

Zajęcia (2 godz.)

Bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej

15:55 – 16:05

Przerwa

---------------------------------------------------------------------------------

16:05 – 17:35

Zajęcia (2 godz.)

Cyberterroryzm

 

2 – 3 luty 2019 roku (8 godzin) – ZJAZD VII

 

Sobota

WYKŁAD

ZAJĘCIA ZOSTAŁY ODWOŁANE – ustalono nowy termin zajęć na dzień 7 kwietnia 2019 roku

 

 

Niedziela

WYKŁAD

9:00 - 10:30

Zajęcia (2 godz.)

Wystąpienia publiczne, w tym narzędzia budowania efektownych prezentacji

10:30 – 10:40

Przerwa

 

10:40 – 12:10

Zajęcia (2 godz.)

Wystąpienia publiczne, w tym narzędzia budowania efektownych prezentacji

12:10 – 12:25

Przerwa obiadowa

 

12:25 – 13:55

Zajęcia (2 godz.)

Wystąpienia publiczne, w tym narzędzia budowania efektownych prezentacji

13:55 – 14:05

Przerwa

 

14:05 – 15:35

Zajęcia (2 godz.)

Wystąpienia publiczne, w tym narzędzia budowania efektownych prezentacji

 


 

 

PLAN – harmonogram zajęć na poszczególne zjazdy BIODO II – semestr II

 
 

23 – 24 luty 2019 roku (16 godzin) (VIII zjazd)

 

Sobota

WYKŁAD

11:00 - 12:30

Zajęcia (2 godz.)

Status prawny inspektorów ochrony danych, administratorów danych osobowych i procesorów - część II z II

12:30 – 12:40

Przerwa

 

12:40 – 14:10

Zajęcia (2 godz.)

Status prawny inspektorów ochrony danych, administratorów danych osobowych i procesorów - część II z II

14:10 – 14:25

Przerwa obiadowa

 

14:25 – 15:55

Zajęcia (2 godz.)

Realizacja zadań z zakresu ochrony danych osobowych w oparciu o zasoby własne lub outsourcing 

15:55 – 16:05

Przerwa

 

16:05 – 17:35

Zajęcia (2 godz.)

Realizacja zadań z zakresu ochrony danych osobowych w oparciu o zasoby własne lub outsourcing 

 

Niedziela

WYKŁAD

9:00 - 10:30

Zajęcia (2 godz.)

Prawne aspekty ochrony danych osobowych  - część II z III

10:30 – 10:40

Przerwa

 

10:40 – 12:10

Zajęcia (2 godz.)

Prawne aspekty ochrony danych osobowych  - część II z III

12:10 – 12:25

Przerwa obiadowa

 

12:25 – 13:55

Zajęcia (2 godz.)

Jawność życia publicznego (zagadnienia ogólne i rozwiązania praktyczne)

13:55 – 14:05

Przerwa

 

14:05 – 15:35

Zajęcia (2 godz.)

Jawność życia publicznego (zagadnienia ogólne i rozwiązania praktyczne)

 

23 – 24 marca 2019 roku (16 godzin) (IX zjazd)

 

Sobota

WYKŁAD

11:00 - 12:30

Zajęcia (2 godz.)

Aspekty techniczne w bezpieczeństwie informacji

12:30 – 12:40

Przerwa

 

12:40 – 14:10

Zajęcia (2 godz.)

Aspekty techniczne w bezpieczeństwie informacji

14:10 – 14:25

Przerwa obiadowa

 

14:25 – 15:55

Zajęcia (2 godz.)

Aspekty techniczne w bezpieczeństwie informacji

15:55 – 16:05

Przerwa

 

16:05 – 17:35

Zajęcia (2 godz.)

Etyka zawodowa w bezpieczeństwie informacji

 

Niedziela

WYKŁAD

9:00 - 10:30

Zajęcia (2 godz.)

Informacje niejawne (zagadnienia ogólne i rozwiązania praktyczne) w sektorze publicznym i przedsiębiorstwach

10:30 – 10:40

Przerwa

 

10:40 – 12:10

Zajęcia (2 godz.)

Informacje niejawne (zagadnienia ogólne i rozwiązania praktyczne) w sektorze publicznym i przedsiębiorstwach

12:10 – 12:25

Przerwa obiadowa

 

12:25 – 13:55

Zajęcia (2 godz.)

Normy prawa i dobre praktyki w ochronie informacji i danych osobowych - część II z II

13:55 – 14:05

Przerwa

 

14:05 – 15:35

Zajęcia (2 godz.)

Normy prawa i dobre praktyki w ochronie informacji i danych osobowych - część II z II

 

6 – 7 kwietnia 2019 roku (16 godzin) (IX zjazd)

 

Sobota

WYKŁAD

11:00 - 12:30

Zajęcia (2 godz.)

Wymiana informacji, dzielenie się wiedzą, samodoskonalenie się

12:30 – 12:40

Przerwa

 

12:40 – 14:10

Zajęcia (2 godz.)

Wymiana informacji, dzielenie się wiedzą, samodoskonalenie się

14:10 – 14:25

Przerwa obiadowa

 

14:25 – 15:55

Zajęcia (2 godz.)

Kryptografia i inne mechanizmy bezpieczeństwa

15:55 – 16:05

Przerwa

 

16:05 – 17:35

Zajęcia (2 godz.)

Kryptografia i inne mechanizmy bezpieczeństwa

 

UWAGA W NIEDZIELĘ ZMIANA GODZIN – zajęcia przeniesione z 2 lutego 2019 roku

 

Niedziela

WYKŁAD

9:30 - 11:00

Zajęcia (2 godz.)

Sfera e-usług - część II z II

11:00 – 11:10

Przerwa

 

11:10 – 12:40

Zajęcia (2 godz.)

Powierzenie danych osobowych do przetwarzania podmiotom trzecim

12:40 – 12:55

Przerwa obiadowa

 

12:55 – 14:25

Zajęcia (2 godz.)

Powierzenie danych osobowych do przetwarzania podmiotom trzecim

14:25 – 14:35

Przerwa

 

14:35 – 16:05

Zajęcia (2 godz.)

Odpowiedzialność w obszarze ochrony danych osobowych, informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej

 

11 maja 2019 roku (4 godziny oraz obrony) (XI zjazd)

 

Sobota

WYKŁAD

9:00 - 10:30

Zajęcia (2 godz.)

Dobre praktyki w SZBI

10:30 – 10:40

Przerwa

 

10:40 – 12:10

Zajęcia (2 godz.)

Dobre praktyki w SZBI

12:10 – 18:10

 

Test końcowy, obrony

 

25 maja 2019 roku (4 godziny oraz ZAKOŃCZENIE) (XII zjazd)

 

Sobota

WYKŁAD

11:00 - 12:30

Zajęcia (2 godz.)

Prawne aspekty ochrony danych osobowych  - część III z III

12:30 – 12:40

Przerwa

 

12:40 – 14:10

Zajęcia (2 godz.)

WYKŁAD KOŃCOWY: Nowe wyzwania w bezpieczeństwie informacji i ochronie danych osobowych

14:10 – 14:25

Przerwa obiadowa

 

14:25 – 15:55

Zajęcia (2 godz.)

ZAKOŃCZENIE – rozdanie dyplomów