Wydział Ekonomii
i Finansów

W latach 2008-2016 Wydział zainicjował podpisanie umowy o współpracy z Międzynarodową Akademią Bałtycką (Litwa), Homelskim Państwowym Uniwersytetem im. Franiszka Skoriny w Homlu (Białoruś), Wołyńskim Państwowym Uniwersytetem im. Łesi Ukrainki w Łucku, Károly Róbert College (Węgry), Grodzieńskim Państwowym Uniwersytetem im. Janki Kupały (Białoruś) oraz Tarnopolskim Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym (Ukraina). Od 2017 r. realizuje współpracę z Narodowym Uniwersytetem Lwowskim im. Iwana Franki (Ukraina).

 

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH UMÓW BILATERALNYCH

 

PARTNER ZAGRANICZNY

KRAJ

CZAS OBOWIĄZYWANIA

OD

DO

Państwowa Instytucja Edukacyjna "Instytut Biznesu Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego"

Białoruś

30.10.2019

30.10.2024 + automatyczne przedłużenie

Uniwersytet w Belgradzie

Serbia

11.06.2018

11.06.2023

NARODOWY UNIWERSYTET LWOWSKI IM. IWANA FRANKI

UKRAINA

11.01.2017

11.01.2022 +automatyczne przedłużenie

TARNOPOLSKI NARODOWY UNIWERSYTET EKONOMICZNY

UKRAINA

3.9.2013

na czas nieokreślony

GRODZIEŃSKI PAŃSTWOWY UNIWERSYTET IM. JANKA KUPAŁY

BIAŁORUŚ

21.12.2015

20.12.2020

KÁROLY RÓBERT COLLEGE

WĘGRY

28.12.2012

27.12.2017

 

 

PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE

 

W listopadzie 2016 r. Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB włączył się w inicjatywę Global Scholars. Global Scholars to międzynarodowa społeczność edukacyjna łącząca studentów kierunków ekonomicznych oraz praktyków obejmująca już 130 instytucji edukacyjnych z 78 państw na świecie.  Udział w programie umożliwia m.in.  szkolenia on-line czy dostęp do badań (wszystkie działania edukacyjne oraz członkostwo są bezpłatne). Uczestnicy Global Scholars mają ponadto możliwość udziału w międzynarodowych stażach.

Zachęcamy do rejestracji na stronie: http://thecge.net/global-scholars/

Aby zarejestrować się należy podać unikalny kod Wydziału –można otrzymać go w Dziekanacie Wydziału.