Wydział Ekonomii
i Finansów

Komunikat Rektora UwB w sprawie składania wniosków o świadczenia z funduszu stypendialnego w stanie epidemii

Nowe wnioski o świadczenia (stypendium socjalne, zapomogi) należy składać tylko w wersji elektronicznej.

Podstawą do przyznania zapomogi może być na przykład utrata pracy (także umowy zlecenie lub innego źródła dochodu) przez studenta lub członka jego rodziny.

Proszę nie zapominać o załącznikach, bez nich rozpatrzenie wniosków niestety nie jest możliwe.

Po ustaniu stanu zawieszenia zajęć student będzie musiał dostarczyć oryginały dokumentów.

 

Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok ak. 2019/2020

Od 13 stycznia do 28 czerwca 2020 roku trwa stała tura generowania i składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zapomogi. Otwarta jest również tura wnioskowania o stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Przypominamy, że przed przystąpieniem do wypełniania formularzy elektronicznych należy zapoznać się z instrukcjami dostępnymi w systemie.

 

 
Od roku ak. 2019/2020 obowiązuje nowy Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku.
Wnioski o stypendium socjalne, stypendium rektora i zapomogi powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB oraz złożone na Wydziale w wersji papierowej wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek.
Wnioski o  stypendium dla osób niepełnosprawnych powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB oraz złożone w Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych.
 
 
Prosimy o sprawdzanie folderu SPAM skrzynek mailowych, gdyż mogą tam trafiać wiadomości wysyłane w sprawach stypendiów. 
 
 
Godziny przyjęć studentów
Dzień tygodnia: Godziny:
Poniedziałek 9.30 - 13.30
Wtorek 9.30 - 15.00
Środa Nieczynne!
Czwartek 9.30 - 13.30
Piątek 9.30 - 13.30
Sobota (w wyznaczonych terminach) 9.00 - 13.00
 

Terminy dyżurów sobotnich w semestrze letnim roku ak. 2019/2020:
 
 
 
 
 

 

Wypłaty stypendiów realizowane są od listopada do czerwca włącznie.

Okres na jaki student ma przyznane stypendium w swojej indywidualnej sprawie znajduje się w decyzji stypendialnej. 

Stypendia Rządu RP są przelewane na konta studentów do 5 dnia każdego miesiąca, w okresie od października do lipca.

Terminy wypłat stypendiów w roku ak. 2019/2020:
 27 marca 2020 r.
 28 kwietnia 2020 r.
 27 maja 2020 r.
26 czerwca 2020 r.

 

Dane kontaktowe

Obsługa studentów kierunków Ekonomia, MSG i Ekonomiczno-Prawnego:

pokój 129

Marta Kosińska

m.kosinska@uwb.edu.pl

tel.: 85 745 7701

 

Obsługa studentów kierunku Logistyka:

pokój 134

Anna Bernacka

annab13@uwb.edu.pl

tel.: 85 745 7715

 

Dane adresowe do przesyłania dokumentów:

Wydział Ekonomii i Finasów UwB
ul. Warszawska 63
15-062 Białystok
pokój nr 129

 

Informacje podstawowe

 

Stawki stypendiów

 

Aktualne formularze

 

Stypendium socjalne

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 

Zapomoga
 

Akademiki