Wydział Ekonomii
i Finansów

Studenckie Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego

adres:

15-062 Białystok, Warszawska 63

kontakt:

Tomasz Wojsz (e-mail: t.wojsz@uwb.edu.pl).

media społecznościowe:

https://www.facebook.com/SKNST

 

Opiekun koła naukowego

prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz

 

Przewodniczący koła naukowego

Tomasz Wojsz

 

Opis działalności koła naukowego

Studenckie Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego działa na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku od 2011 roku. Celami działalności są:

- umożliwianie członkom koła rozwijanie i pogłębianie wiedzy na temat ekonomicznych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i innych państwach,

- upowszechnianie wiedzy na temat ekonomicznych aspektów funkcjonowania samorządności terytorialnej,

- realizacja społecznych inicjatyw, pomysłów członków Studenckiego Koła Naukowego Samorządu Terytorialnego, popularyzacja ich indywidualnych osiągnięć i wspieranie ich samorealizacji na płaszczyźnie naukowo-społecznej.

 

Koło realizuje cele poprzez:

- organizację spotkań, paneli dyskusyjnych, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji z udziałem teoretyków i praktyków problematyki samorządu terytorialnego,

- udział w pracach naukowo-badawczych,

-  organizację wyjazdów poza miasto Białystok i za granicę na szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje z udziałem teoretyków i praktyków problematyki samorządu terytorialnego,

-  wydawanie publikacji, broszur, ulotek i informatorów związanych z tematyką samorządową,

- współpracę i wymianę doświadczeń z podmiotami działającymi w zakresie objętym celami Koła na poziomie krajowym i międzynarodowym,

- wspieranie, inicjowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów Koła.

 

 

Wybrane aktywności koła naukowego

Organizacja seminarium naukowego nt. Proekologiczny samorząd terytorialny, czyli jaki?,  które odbyło się 30 maja 2021 r.

 

Organizacja seminarium naukowego nt. „Recydywa centralizmu? Zmiany w polityce państwa wobec samorządu po 2015 roku”, które odbyło się 10 maja 2018 r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Współorganizacja z pracownikami Wydziału przy konferencji naukowej nt. „Problemy i wyzwania samorządu terytorialnego w Polsce”, która odbyła się 11 maja 2016 r.  na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Współorganizacja z pracownikami Wydziału przy ogólnopolskiej debaty i konferencji naukowej nt. „Budżet partycypacyjny jako innowacyjny instrument zarządzania finansami lokalnymi”, które odbyły się 27 maja 2014 r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Współorganizacja z pracownikami Wydziału przy konferencji naukowej nt. „Nowoczesne instrumenty zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego”, która odbyła się 4 czerwca 2013 r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Współorganizacja z pracownikami Wydziału przy konferencji naukowej nt. „Finanse samorządu terytorialnego w niestabilnym otoczeniu”, która odbyła się 5 czerwca 2012 r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Status koła naukowego

aktywne

Przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Samorządu Terytorialnego zapraszają wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w życiu Koła, śledzenia nadchodzących wydarzeń udostępnianych na stronie internetowej
Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku!