Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Biblioteka powstała w 1986 roku jako Biblioteka Instytutu Nauk Ekonomicznych na Wydziale Administracyjno-Ekonomicznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Kiedy w 1987 roku powołano samodzielny Wydział, rozpoczęła funkcjonowanie jako Biblioteka Wydziału Ekonomicznego z księgozbiorem sięgającym 4500 wol. W 1993 roku Biblioteka przejęła część zbiorów Ośrodka Badań Naukowych, zgodną z profilem biblioteki ekonomicznej. Od 2007 do 2019 roku Biblioteka funkcjonujonowała jako Biblioteka Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

W październiku 2019 roku Biblioteka została włączona w struktury Biblioteki Uniwersyteckiej i od tego czasu jest jedną z biblotek specjalistycznych systemu - Biblioteką Ekonomiczną.

Zbiory

Biblioteka Ekonomiczna jest jedną z największych bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu w Białymstoku. W jej zbiorach znajdują się książki, wydawnictwa ciągłe, czasopisma, mapy i cyfrowe nośniki danych.  Gromadzenie odbywa się w sposób systematyczny poprzez zakup, pozyskiwanie darów oraz wymianę międzybiblioteczną. W ciągu roku kalendarzowego przybywa około 1000 wol.

Bazy elektroniczne

Wszyscy czytelnicy Biblioteki Ekonomicznej mogą korzystać z baz elektronicznych prenumerowanych w sieci biblioteczno-informacyjnej Uniwersytetu w Białymstoku. Dostęp do zasobów elektronicznych z komputerów prywatnych mają użytkownicy zarejestrowani w systemie bibliotecznym.

Opracowanie zbiorów

Opisy bibliograficzne wszystkich rodzajów zbiorów (książek, czasopism, zbiorów specjalnych, map) są wprowadzane do Katalogu Centralnego systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu w Białymstoku. Biblioteka współpracuje z Katalogiem NUKAT – Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym. Jest to współpraca o charakterze czynnym – dane nie tylko są pobierane z bazy, ale i do niej wprowadzane. W katalogu komputerowym znajduje się obecnie 100% zasobów Biblioteki.

Udostępnianie zbiorów

Biblioteka udostępnia swoje zbiory przez siedem dni w tygodniu, co zapewnia pełny dostęp do Czytelni, Wypożyczalni, katalogów komputerowych i baz danych. Czytelnicy mają do dyspozycji 18 miejsc w czytelni oraz 5 stanowisk komputerowych włączonych do sieci biblioteczno-informacyjnej Uniwersytetu. Ponadto na terenie Biblioteki istnieje możliwość korzystania z Internetu bezprzewodowego. Jedno stanowisko komputerowe jest przystosowane do obsługi przez osoby niedowidzące.

Biblioteka pracuje w systemie komputerowym ALEPH. System ten umożliwia czytelnikom nie tylko dostęp do katalogu przez Internet, ale także składanie zamówień, rezerwacje i samodzielne przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych materiałów.