Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Biblioteka powstała w 1986 roku jako Biblioteka Instytutu Nauk Ekonomicznych na Wydziale Administracyjno-Ekonomicznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Kiedy w 1987 raoku powołano samodzielny Wydział, rozpoczęła funkcjonowanie jako Biblioteka Wydziału Ekonomicznego z księgozbiorem sięgającym 4500 wol. W 1993 roku Biblioteka przejęła część zbiorów Ośrodka Badań Naukowych, zgodną z profilem biblioteki ekonomicznej. Od 2007 do 2019 roku Biblioteka funkcjonujonowała jako Biblioteka Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

W październiku 2019 roku Biblioteka została włączona w struktury Biblioteki Uniwersyteckiej i od tego czasu jest jedną z biblotek specjalistycznych systemu - Biblioteką Ekonomiczną.

Zbiory

Biblioteka Ekonomiczna jest jedną z największych bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu w Białymstoku. W jej zbiorach znajdują się książki, wydawnictwa ciągłe, czasopisma, mapy i cyfrowe nośniki danych.  Gromadzenie odbywa się w sposób systematyczny poprzez zakup, pozyskiwanie darów oraz wymianę międzybiblioteczną. W ciągu roku kalendarzowego przybywa około 1000 wol.

Bazy elektroniczne

Wszyscy czytelnicy Biblioteki Ekonomicznej mogą korzystać z baz elektronicznych prenumerowanych w sieci biblioteczno-informacyjnej Uniwersytetu w Białymstoku. Dostęp do zasobów elektronicznych z komputerów prywatnych mają użytkownicy zarejestrowani w systemie bibliotecznym.

Z baz o tematyce ekonomicznej najważniejsza jest EconLit with Full Text - największy na świecie zbiór czasopism z dziedziny ekonomii w wersji pełnotekstowej. Kolejną ważną dla ekonomistów bazą jest OECD iLibrary, która zapewnia dostęp do pełnych tekstów wszystkich zasobów OECD, w tym: książek, czasopism, dokumentów roboczych i statystyk. Użytkownicy Biblioteki mają również dostęp do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki, czyli zasobów licencyjnych udostępnionych wszystkim instytucjom akademickim w kraju. Czytelnicy mogą też korzystać w pełnym zakresie z Serwisu IBUK Libra - elektronicznej bazy książek naukowych i popularnonaukowych, wydanych przez renomowane polskie oficyny. Każdego roku Biblioteka wykupuje dostęp do podstawowych podręczników akademickich, polecanych przez pracowników Wydziału.

Opracowanie zbiorów

Opisy bibliograficzne wszystkich rodzajów zbiorów (książek, czasopism, zbiorów specjalnych, map) są wprowadzane do Katalogu Centralnego systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu w Białymstoku. Biblioteka współpracuje z Katalogiem NUKAT – Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym. Jest to współpraca o charakterze czynnym – dane nie tylko są pobierane z bazy, ale i do niej wprowadzane. W katalogu komputerowym znajduje się obecnie 100% zasobów Biblioteki.

Udostępnianie zbiorów

Biblioteka udostępnia swoje zbiory przez siedem dni w tygodniu, co zapewnia pełny dostęp do Czytelni, Wypożyczalni, katalogów komputerowych i baz danych. Czytelnicy mają do dyspozycji 18 miejsc w czytelni oraz 8 stanowisk komputerowych włączonych do sieci biblioteczno-informacyjnej Uniwersytetu. Ponadto na terenie Biblioteki istnieje możliwość korzystania z Internetu bezprzewodowego. Jedno stanowisko komputerowe jest przystosowane do obsługi przez osoby niedowidzące.

Biblioteka pracuje w systemie komputerowym ALEPH. System ten umożliwia czytelnikom nie tylko dostęp do katalogu przez Internet, ale także składanie zamówień, rezerwacje i samodzielne przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych materiałów.