Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

EKONOMICZNO-PRAWNY

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne)

Czego nauczysz się podczas studiów?

Studiując na kierunku Ekonomiczno-prawnym zdobędziesz umiejętność łączenia  wiedzy i kompetencji z zakresu ekonomii oraz prawa, a także finansów i nauki o administracji. W zależności od wybranego modułu studia przygotują Cię do funkcjonowania w warunkach nowej gospodarki (w sektorze publicznym lub w sektorze prywatnym). Unikatowe efekty kształcenia pozwolą Ci stać się specjalistą doskonale znającym istotę zjawisk z pogranicza ekonomii i prawa. Posiądziesz umiejętność analizy i interpretacji uregulowań prawnych wpływających na sytuację przedsiębiorstwa. Zdobędziesz wszechstronne przygotowanie do projektowania oraz realizacji działań w wymiarze społecznym i gospodarczym.

Czym możesz się zajmować po kierunku Prawno-Ekonomicznym? Gdzie możesz pracować?

Absolwentów kierunku ekonomiczno-prawnego możesz spotkać w:

  • urzędach skarbowych, urzędach celno-skarbowych, izbach administracji skarbowej,
  • instytucjach administracji rządowej (urzędy wojewódzkie, ministerstwa),
  • instytucjach samorządowych (urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miejskie, urzędy gmin),
  • sektorze bankowym i instytucjach ubezpieczeniowych
  • przedsiębiorstwach jako ekspertów ds. prawnych, podatkowych, finansowych i kadrowych
  • biurach rachunkowych oraz biurach doradztwa podatkowego
  • kancelariach radcowskich
  • firmach consultingowych
  • organizacjach międzynarodowych
  • organizacjach pozarządowych

Absolwenci mogą też prowadzić własną działalność gospodarczą w branży finansowej, usługowej, handlowej itp.  

 

Kierunek Ekonomiczno-prawny pierwszego stopnia

 

plany studiów stacjonarnych
POBIERZ

 

 

 

 

Zapoznaj się ze szczegółami

Szczegółowe informacje znajdziesz w systemie Internetowej Rejesteracji Kandydatów