Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

EKONOMIA

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
Studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Czego nauczysz się podczas studiów?

Studiując EKONOMIĘ zdobędziesz wiedzę o zasadach funkcjonowania gospodarki, będziesz analizować procesy gospodarcze z punktu widzenia gospodarki narodowej i globalnej. Studia te przygotują Cię do podjęcia pracy w branżach związanych z finansami, podatkami, ubezpieczeniami itp. Poznasz zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz nabędziesz umiejętności ich praktycznego zastosowania. Zdobędziesz umiejętności łączenia teorii z praktyką gospodarczą. Prowadzone zajęcia pomogą wykształcić w Tobie postawę przedsiębiorczą, która procentować będzie w rozwoju przyszłej kariery zawodowej. Jako absolwent ekonomii będziesz również doskonale przygotowany do podjęcia wyzwań, jakie stawia współczesny rynek pracy i zdobędziesz praktyczne umiejętności cenione przez pracodawców. Studiując EKONOMIĘ z pewnością nie będziesz się nudzić, możesz bowiem uczestniczyć w ruchu studenckim, którego oferta na Naszym Wydziale ciągle się poszerza.
U nas możesz skończyć wszystkie stopnie edukacji w zakresie ekonomii. Możesz uzyskać stopień licencjat, magistra. Możesz też zrobić doktorat, habilitację i profesurę!

Czym możesz się zajmować po EKONOMII? Gdzie możesz pracować?

Możesz założyć i prowadzić własną firmę. Nawet już podczas studiów!

Możliwości znalezienia zatrudnienia po kierunku EKONOMIA jest wiele, są to przykładowo:

  • instytucje otoczenia biznesu, np. parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości;
  • banki i innych instytucje finansowe;
  • biura rachunkowe i doradztwa podatkowego;
  • instytucje rządowe i samorządowe, np. Urząd Miasta, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Urząd Pracy;

Po studiach otwierają się też szanse pracy w wielu obszarach, na przykład w zakresie:

  • analizy i doradztwa  inwestycyjnego, finansowego, podatkowego itp.;
  • działalności konsultingowej i audytorskiej w zakresie analizy rynków, oceny  przedsięwzięć gospodarczych i ryzyka z nimi związanego oraz prognozowania działań gospodarczych;
  • wsparcie podmiotów gospodarczych związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi (np. budowanie marki, rekrutacja, szkolenia);
  • szkolnictwa, praca jako nauczyciel podstawy ekonomii, ekonomik branżowych, przedsiębiorczości (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych).

 

 Zapoznaj się ze specjalizacjami i planami studiów

 

Kierunek Ekonomia pierwszego stopnia

 

plany studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
POBIERZ

 

Kierunek Ekonomia drugiego stopnia

 

plany studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
POBIERZ

 

 

Zapoznaj się ze szczegółami

Szczegółowe informacje znajdziesz w systemie Internetowej Rejesteracji Kandydatów