Wydział Ekonomii
i Finansów

Akademiki

Terminy składania wniosków o miejsce w domu studenta na rok ak. 2020/2021:                      

do 30 czerwca 2020 r. - studenci kontynuujący studia w roku ak. 2020/2021

do 10 września 2020 r. - kandydaci przyjęci na studia w roku ak. 2020/2021

 

Miejsca w domach studenta  przyznawane są na wniosek studenta złożony w pokoju 129 na Wydziale, do którego należy dołączyć zaświadczenia o dochodach i dokumenty obowiązujące przy ubieganiu się o stypendium socjalne.

 

Odpłatności za zakwaterowanie w roku ak. 2019/2020  - Komunikat nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 sierpnia 2019 roku 

 

Informacje na temat miejsc w domach studenta (dotyczy studentów Wydziału Ekonomii i Finansów UwB) można uzyskać na Wydziale w pokoju 129 lub pod numerem telefonu 85 745 77 01.

W pierwszej kolejności miejsca w domu studenckim przyznawane są studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, którym codziennny dojazd do Uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie.

 

Pytania dotyczące akademika (kaucji, warunków, panujących zasad, wolnych miejsc w trakcie roku akademickiego) proszę kierować do administracji Domu Studenta, dostępnej pod numerami telefonów 85 745 7899 i 85 745 7898 oraz pod adresem ds1@uwb.edu.pl.