Wydział Ekonomii
i Finansów

SZKOŁA DOKTORSKA
SZKOŁA DOKTORSKA NAUK SPOŁECZNYCH
Aktualności

2019/2020

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

 

W uchwale nr 488/X/2018 Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku z dn. 13 marca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. W roku akademickim 2019/2020 w ocenie publikacji doktorantów za rok 2018/2019 stosuje się listę czasopism MNiSW oraz przepisy parametryzacyjne obowiązujące w 2018 roku (Kryteria oceny i punktacja osiągnięć doktorantów pkt. 3);
  2. W ocenie staży naukowych punkty przyznawane są za maksymalnie 2 staże naukowe zgodne z tematyką badań realizowanych przez doktoranta udokumentowane zgodnie z procedurą obowiązującą na WEiF UwB (Kryteria oceny i punktacja osiągnięć doktorantów pkt. 6).

 

Wnioski składamy w terminie do ...............................
 
Skład Doktoranckiej Komisji Stypendialnej
 
 
wniosek o stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej
 
Załącznik 1A Zestawienie osiągnięć Doktoranta
 
Załącznik 1C Wykaz dokumentów do stypendium
 
Załącznik 1D Opinia Opiekuna naukowego do stypendium