Wydział Ekonomii
i Finansów

 

 1. ZŁOŻENIE PRACY DYPOLOMOWEJ I DOKUMENTACJI:

 

 1. Złożenie pracy dyplomowej do obrony w dziekanacie Wydziału Ekonomii i Finansów (Wydziału) powinno poprzedzać podanie/uaktualnienie danych kontaktowych
  (w szczególności adres e-mail).
 2. Złożenie pracy dyplomowej odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego Archiwum Prac Dyplomowych (APD). System dostępny jest pod adresem: https://apd.uwb.edu.pl/

2.1.  W Archiwum Prac Dyplomowych – APD należy:

 • zapoznać się z instrukcją, (Instrukcja dla studentów)
 • dokonać rejestracji pracy (tytuł, uzupełnić słowa kluczowe i streszczenie pracy) zgodnie z instrukcją,
 • wgrać pracę do APD:
  w formacie PDF (Zapisanie pliku .PDF),
  w postaci pliku edytowalnego i ewentualne załączniki w formacie .zip zgodnie z instrukcją. (Zapisanie pliku .ZIP),
  - oraz skan wydrukowanego ze strony i wypełnionego odręcznie formularza: oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej (link: Oświadczenie),

 

Nazwa pliku PDF powinna być przygotowana wg wzoru:

330-EN1-pesel studenta

gdzie: "E" od nazwy kierunku, "N" od trybu studiów, "1" to stopień; system automatycznie zamieni PESEL na nr ID). (kierunki: E-Ekonomia; M-Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze; Z-Zarządzanie; P-Ekonomiczno-prawny; L-Logistyka; tryb studiów: S-stacjonarne; N-niestacjonarne; stopień studiów: 1-pierwszy stopień; 2-drugi stopień)

 

 1. Komplet dokumentów do obrony może być przyjęty do dziekanatu tylko wtedy, gdy w systemie APD będzie zatwierdzona recenzja promotora i recenzenta. W systemie APD oznacza to, że praca znajduje się na etapie 5.

 

 1. Na komplet dokumentów przyjmowanych w dziekanacie zgodnie z Terminarzem obron składają się:
 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej obustronnie wydrukowany, oprawiony w miękkie okładki i zbindowany (wydruk z pliku PDF znajdującego się w APD pobranej z systemu APD za pomocą opcji „Wersja do druku”. Drukowanie pracy powinno nastąpić po kontroli antyplagiatowej oraz zatwierdzeniu treści pracy przez Promotora).

Przedkładany egzemplarz pracy dyplomowej powinien zawierać wszyty (jako ostatnia kartka) wydrukowany ze strony i wypełniony odręcznie formularz: oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej (link: Oświadczenie),

 

 • jeden egzemplarz pracy w wersji elektronicznej (format pliku MS WORD, preferowany nośnik – płyta CD-R) z trwałym opisem bezpośrednio na płycie zawierającym kopie informacji ze strony tytułowej pracy (flamastrem do płyt CD);
 • oryginał dowodu wpłaty tytułem wydania dyplomu; wpłata dokonywana musi być na indywidualne konto w systemie USOSweb, które jest do tego dedykowane;
 • jeżeli ma być wydana kopia dyplomu w j. angielskim, należy fakt ten zgłosić nie później niż 2 dni przed złożeniem pracy. Wymagana dodatkowa opłata w wysokości 40 zł. (dokonana TYLKO na indywidualne konto w systemie USOSweb, które jest do tego dedykowane – proszę nie używać kont dedykowanych do opłat czesnego ani żadnego innego konta).

 

 1. Dziekanat dokonuje:
 • rozliczenia ostatniego roku studiów,
 • sprawdzenia całości toku studiów,
 • wyliczenia średniej z toku studiów,
 • wydruk recenzji i protokołu,
 • przekazania akt studenta do sekretariatu Komisji egzaminacyjnej (Komisji), w której obrona jest organizowana zgodnie z terminarzem obron.

 

 1. W sekretariacie Komisji egzaminacyjnej nastąpi:
 • wyznaczenie terminu obrony,
 • opublikowanie terminarza.

  

Wymogi techniczne przygotowywania prac dyplomowych.