Wydział Ekonomii
i Finansów

Zebranie z Doktorantami II roku


Szanowni Doktoranci II roku !

Dnia 19 kwietnia o godzinie 15:00 odbędzie się zebranie w sali 233. Obecność obowiązkowa.

Kierwonik Studiów Doktoranckich

dr hab. Ewa Gruszewska