Wydział Ekonomii
i Finansów

Zebranie Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów


 
Dnia 27 listopada 2017r. w sali 301 o godzinie 10:20 odbędzie się zebranie Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Ekonomii i Zarządzania połączone z wyborami uzupełniającymi.