Wydział Ekonomii
i Finansów

ZASADY REKRUTACJI 2020/2021

Uchwała nr 2634
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2020/2021

 


ZASADY REKRUTACJI 2019/2020

 

  1. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, który jest dwuetapowy.
  2. W celu przystąpienia do postępowania konkursowego kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK:
    • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL kandydata, a jeśli nie posiada on numeru PESEL – jedenastocyfrowy numer wygenerowany przez system IRK),
    • wypełnia ankietę osobową, dokonuje wyboru dyscypliny naukowej.
  3. Następnie składa komplet wymaganych dokumnetów.
  4. W kolejnym etapie z kandydatem jest przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna.