Wydział Ekonomii
i Finansów

SZKOŁA DOKTORSKA
SZKOŁA DOKTORSKA NAUK SPOŁECZNYCH
Aktualności

Komunikat nr 4

Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie organizacji procesu rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku

Harmonogram dyżurów

 


ZASADY REKRUTACJI 2020/2021

Uchwała nr 2634
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2020/2021

 

Pytania dotyczące rekrutacji proszę kierować na adres: szkoladoktorska.ns@uwb.edu.pl 

 


SZKOŁA DOKTORSKA NAUK SPOŁECZNYCH UwB - ZAPROSZENIE na spotkanie rekrutacyjne

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB 
serdecznie zaprasza osoby zainteresowane kształceniem w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UwB
w dniu 09.06.2020 r. o godzinie 10.00 na SPOTKANIE REKRUTACYJNE ONLINE na platformie ZOOM.

 

W programie:

1. Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB na rok 2020/2021

2. Harmonogram rekrutacji

3. Pytania kandydatów

 

Wymagana jest rejestracja do 05.06.2020 r. pod adresem: szkoladoktorska.ns@uwb.edu.pl
Istnieje możliwość przesyłania pytań przed spotkaniem rekrutacyjnym.

 

 

 


ZASADY REKRUTACJI 2019/2020

 

  1. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, który jest dwuetapowy.
  2. W celu przystąpienia do postępowania konkursowego kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK:
    • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL kandydata, a jeśli nie posiada on numeru PESEL – jedenastocyfrowy numer wygenerowany przez system IRK),
    • wypełnia ankietę osobową, dokonuje wyboru dyscypliny naukowej.
  3. Następnie składa komplet wymaganych dokumnetów.
  4. W kolejnym etapie z kandydatem jest przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna.