Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie na otwarte seminarium naukowe


Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Uniwersytetu w Białymstoku

 

zaprasza na

 

otwarte seminarium naukowe mgra Mariusza Dąbrowskiego pt. „Gospodarcze skutki katastrof naturalnych w Japonii”, które odbędzie się 12 października 2016 roku, o godz. 11.30, w sali 219.

 

Na seminarium zostaną przedstawione i omówione zagadnienia związane z rozprawą doktorską.