Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Zapraszamy do udziału w dorocznej Konferencji IIA Polska

Iwona Bogucka, Prezes IIA Polska wraz z Zarządem IIA Polska, serdecznie zapraszają na Doroczną Konferencję IIA Polska.

23 czerwca, online, będziemy rozmawiali, wymieniali się doświadczeniami i wiedzą na temat znaczenia i roli audytu wewnętrznego w szybko zmieniającym się świecie. Zachęcamy do zapoznania się z agendą, która jest już dostępna na stronie IIA Polska:

https://www.iia.org.pl/kalendarium/wydarzenia/doroczna-konferencja-iia-polska

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21 czerwca. Zapraszamy!