Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria
Zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni Biblioteki Ekonomicznej

Książki z wypożyczalni (status egzemplarza: „wypożycza się”) zamawia się przez system komputerowy.

  • Przed złożeniem pierwszego zamówienia konieczna jest aktywacja konta w Bibliotece (osobiście, po okazaniu legitymacji) i podpisanie zobowiązania do przestrzegania Regulaminu
  • Za aktywację konta Biblioteka pobiera opłatę w wysokości 5,00 zł (wyłącznie gotówką)
  • Limity wypożyczeń z wypożyczalni w Bibliotece Ekonomicznej:

         Studenci studiów stacjonarnych – 10 książek na 1 miesiąc

         Studenci studiów niestacjonarnych – 10 książek na 2 miesiące

  •  Kara za nieterminowy zwrot książek z wypożyczalni wynosi obecnie 0,25 zł. za każdą książkę za każdy dzień. Wysokość kary ustala Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

Książki z czytelni (status egzemplarza: „na miejscu”) zamawia się w Bibliotece, wypisując rewersy.

  • Książki z czytelni mogą być wypożyczone do domu na okres od jednego do siedmiu dni (tzw. wypożyczenie krótkoterminowe). Do takich wypożyczeń uprawnieni są studenci i doktoranci Uniwersytetu, którzy nie mają żadnych zaległości w Bibliotece Uniwersyteckiej
  • Wypożyczenia krótkoterminowe nie obejmują podstawowych podręczników i pojedynczych egzemplarzy książek, które w danym momencie wykorzystywane są przez całą grupę do przygotowania się do zajęć. Przy wypożyczeniach krótkoterminowych każdorazowo konieczne jest podpisanie oświadczenia o akceptacji obowiązujących zasad
  • Książki z czytelni wypożyczane są do domu w ostatniej godzinie przed zamknięciem Biblioteki. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest ustalenie innej godziny odbioru książek, po uzgodnieniu z dyżurującym bibliotekarzem
  • Limity wypożyczeń z czytelni w Bibliotece Ekonomicznej – 5 książek
  • Kara za nieterminowy zwrot książek z czytelni wynosi obecnie 2,00 zł za każdą książkę za każdy dzień. Wysokość kary ustala Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej.