Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

 

 
Katedra Ekonomii Politycznej
Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 
Kierownik:
  Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB j.grabowiecki@uwb.edu.pl Sprawdź

 

  

 
Asystenci:
  Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje
mgr Maksymilian Fiedoruk m.fiedoruk@uwb.edu.pl Sprawdź

 

 

 
Doktoranci:
  Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje
Čech Rafał    
Dembowski Wiesław    
Maksimczuk Marta    
Pakhadzila Katsiaryna