Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

 

 
Katedra Ekonomii Politycznej
Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 
Kierownik:
  Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB j.grabowiecki@uwb.edu.pl Sprawdź

 

  

 
Asystenci:
  Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje
mgr Maksymilian Fiedoruk m.fiedoruk@uwb.edu.pl Sprawdź

 

 

 

 
Doktoranci:
 Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje
Maksimczuk Marta m.maksimczuk@uwb.edu.pl W związku z realizacją 50% wymiaru czasu zajęć w formie zdalnej konsultacje w nieparzystych tygodniach miesiąca (w tygodniach, w których zaplanowano zajęcia stacjonarne) będą odbywały się w piątki w godz. 8:00-9:00 oraz 13:30-14:00 (według czasu litewskiego) na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie. W tygodniach parzystych (w tygodniach, w których zaplanowano zajęcia zdalne) konsultacje będą odbywały się za zdalnie we wtorki w godz. 17:25-18:55 (według czasu litewskiego).

Zapraszam również na konsultacje w innych terminach uzgodnionych indywidualnie drogą mailową: m.maksimczuk@uwb.edu.pl