Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

 

 
Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie
Zakład Metod Ilościowych   
Kierownik:
  Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020
dr hab. Ewa Roszkowska,  prof.UwB e.roszkowska@uwb.edu.pl Sprawdź

 

 
Pracownicy samodzilni:
 Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020
dr hab. Dorota Perło dorota.perlo@uwb.edu.pl Sprawdź

 

 

 
Adiunkci:
 Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020
dr Paweł Jamróz p.jamroz@uwb.edu.pl Sprawdź
dr Jacek Marcinkiewicz
j.marcinkiewicz@uwb.edu.pl
Sprawdź
dr Elżbieta Misiewicz e.misiewicz@uwb.edu.pl Sprawdź
dr Iwona Skrodzka i.skrodzka@uwb.edu.pl Sprawdź
dr Elżbieta Majewska e.majewska@uwb.edu.pl   Sprawdź
dr Betata Madras - Kobus b.kobus@uwb.edu.pl Środa  13.00 -13.45 
dr Dorota Mierzyńska
d.mierzynska@uwb.edu.pl
1.12.2019 r., godz. 9.15-9.45
15.12.2019 r., godz. 13.25-13.55
12.01.2020 r., godz. 9.15-9.45
26.01.2020 r., godz. 9.15-9.45
 

 

 
Asystenci:
 Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje w semestrze letnim 2019/2020
dr Paweł Konopka p.konopka@uwb.edu.pl    Sprawdź
mgr Katarzyna Wardzińska k.wardzinska@uwb.edu.pl Sprawdź