Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria
 
Katedra Finansów
Zakład Finansów Samorządu Terytorialnego 
Kierownik:
  Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020
dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB  m.poniatowicz@uwb.edu.pl
Sprawdź

 

Pracownicy samodzielni:
 Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020
prof. zw. dr hab. Teresa Mróz t.mroz@uwb.edu.pl

  Sprawdź

dr hab. Dorota Wyszkowska d.wyszkowska@uwb.edu.pl

  Sprawdź

 

Adiunkci:
 Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020
dr Anna Augustyn a.augustyn@uwb.edu.pl

  Sprawdź

dr Zofia M. Karczewska  z.karczewska@uwb.edu.pl   Sprawdź

 

Asystenci:
  Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020
dr Ewelina Mielech  e.mielech@uwb.edu.pl Sprawdź

 

 
Doktoranci:
  Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje
Roszkowska Małgorzata   Sprawdź