Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

 

 
Katedra Ekonomii Politycznej
Zakład Ekonomii Instytucjonalnej 
Kierownik:
  Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020
dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB gruszew@uwb.edu.pl
Sprawdź

 

 
Pracownicy samodzielni:
 Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020
prof. dr hab. Kazimierz Meredyk kmeredyk@uwb.edu.pl

Sprawdź

 

 

Adiunkci:
 Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020
dr Magdalena Owczarczuk m.owczarczuk@uwb.edu.pl 

Sprawdź

dr Anna Jurczuk

a.jurczuk@uwb.edu.pl  Sprawdź

 

 
Asystenci:
 Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020
mgr Karolina Trzaska k.trzaska@uwb.edu.pl Sprawdź

 

 

 
Doktoranci:
 Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020
Janowicz Jerzy
   
Khaliava Stanislau    
Mieleszko Anna    
Sarosiek Izabela    
Żukowski Piotr