Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

 

 
Katedra Ekonomii Politycznej
Zakład Ekonomii Instytucjonalnej 
Kierownik:
  Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB gruszew@uwb.edu.pl
Sprawdź

 

 

 

 

 
Doktoranci:
 Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje
Borkowski Mateusz m.borkowski@uwb.edu.pl  
Janowicz Jerzy
j.janowicz@uwb.edu.pl   
Mieleszko Anna  a.mieleszko@uwb.edu.pl  
Sarosiek Izabela i.sarosiek@uwb.edu.pl