Wydział Ekonomii
i Finansów

Wzory dokumentów dotyczących praktyk

 

Nazwa dokumentu

Plik do pobrania

Podstawa prawna PDF
Decyzja Dziekana nr 3 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zasad i trybu odbywania i zaliczania praktyk zawodowych. POBIERZ
Załącznik nr 1 do Decyzji Dziekana nr 3 z dnia 8 lutego 2021 r. - Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku POBIERZ
Załącznik nr 2 do Decyzji Dziekana nr 3 z dnia 8 lutego 2021 r. - Umowa praktyk zawodowych - Wzór POBIERZ
Załącznik nr 3 do Decyzji Dziekana nr 3 z dnia 8 lutego 2021 r. - Deklaracja planowanej praktyki POBIERZ
Załącznik nr 4 do Decyzji Dziekana nr 3 z dnia 8 lutego 2021 r. - Ankieta oceny praktyki zawodowej POBIERZ