Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Iwona Zaborowska – trenerka, doradca zawodowy, członek i trener II stopnia Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych  w zakresie umiejętności miękkich, budowania zespołu, relacji, komunikacji interpersonalnej  motywacji, pracy zespołowej, delegowania zadań, Ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakresie doradztwa zawodowego i tworzenia programów i scenariuszy w zakresie orientacji i doradztwa zawodowego oraz WSDZ. Specjalizuje się w prowadzeniu doradztwa zawodowego dla uczniów i osób dorosłych, szkoleń dla trenerów, doradców zawodowych, nauczycieli Koordynatorów doradztwa.