Wydział Ekonomii
i Finansów

Wykład otwarty prof. Gregory Kerstena


Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania zaprasza na wykład otwarty prof. Gregory Kerstena pod tytułem Can friction produce value in commerce?

Szczegółowe informacje o wykładzie