Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe
STUDIA PODYPLOMOWE· WYCENY I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

SPECJALNOŚĆ : WYCENA NIERUCHOMOŚCI

 PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM

3 zjazd 14-15.12.2019 r.

sobota
 8.00-9.30 Podstawy prawa zobowiązań  sala 206
9.40-11.10  Podstawy prawa zobowiązań - zal.  sala 206
11.20-12.50 Podstawy prawa i postępowania administracyjnego  sala 206
13.00-14.30 Podstawy prawa i postępowania administracyjnego - zal.  sala 206
 14.40-16.10  Podstawy matematyki finansowej- zal.  sala 206

 

niedziela
 8.00-9.30 Elementy finansów i bankowości - zal.  sala 206
 9.40-11.10 Podstawy prawa rzeczowego  sala 206
 11.20-12.50 Podstawy prawa rzeczowego - zal.  sala 206
 13.00-14.30 Podstawy budownictwa  sala 206
14.40- 16.10 Podstawy budownictwa  sala 206

2 zjazd 30.11-01.12.2019 r.

sobota
 8.00-9.30  Elementy rachunkowości  sala 206
9.40-11.10  Elementy rachunkowości -zal.  sala 206
11.20-12.50 Podstawy prawa rzeczowego  sala 206
13.00-14.30 Podstawy prawa rzeczowego  sala 206
 14.40-16.10  Podstawy ekonomii - zal.  sala 206

 

niedziela
 8.00-9.30  Podstawy prawa zobowiązań  sala 206
 9.40-11.10 Podstawy prawa zobowiązań  sala 206
 11.20-12.50  Podstawy budownictwa  sala 206
 13.00-14.30  Podstawy budownictwa  sala 206

 

1 zjazd 16-17.11.2019 r.

sobota
 8.00-8.15  Uroczysta Inauguracja  sala 206
 8.30-10.00  Podstawy matematyki finansowej  sala 206
 10.10-11.40  Podstawy matematyki finansowej  sala 206
 11.50-13.20  Podstawy ekonomii  sala 206
 13.40-15.10  Podstawy ekonomii  sala 206
15.20-16.50 Ochrona danych osobowych sala 206

 

niedziela
 8.00-9.30  Elementy finansów i bankowości  sala 206
 9.40-11.10  Elementy finansów i bankowości  sala 206
 11.20-12.50  Podstawy prawa rzeczowego  sala 206
 13.00-14.30  Podstawy prawa rzeczowego  sala 206