Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe
STUDIA PODYPLOMOWE· WYCENY I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

SPECJALNOŚĆ : WYCENA NIERUCHOMOŚCI

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM

3 zjazd 14-15.03.2020 r.

sobota
 8.00-9.30 Gospodarka nieruchomościmi  sala 206
9.40-11.10 Gospodarka nieruchomościami - zal.  sala 206
11.20-12.50 Status prawny rzeczoznawcy majątkowego  sala 206
13.00-14.30 Status prawny rzeczoznawcy majątkowego - zal.  sala 206
14.40-16.10 Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych sala 206

 

niedziela
 8.00-9.30 Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych  sala 206
 9.40-11.10 Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych  sala 206
 11.20-12.50 Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych  sala 206
 13.00-14.30 Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze  sala 206
14.40- 16.10 Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze - zal.  sala 206

 

2 zjazd 07-08.03.2020 r.

sobota
 8.00-9.30 Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce - egz.  sala 206
9.40-11.10 Dokumentacja procesu wyceny  sala 206
11.20-13.35 Seminarium  sala 206
13.45-16.00 Źródła informacji o nieruchomościach  sala 206

 

niedziela
 8.00-9.30 Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości w Polsce  sala 206
 9.40-11.10 Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości w Polsce - zal.  sala 206
 11.20-12.50 Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami  sala 206
 13.00-14.30 Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości  sala 206
14.40- 16.10 Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości  sala 206

1 zjazd 22-23.02.2020 r.

sobota
 8.00-9.30 Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce  sala 206
9.40-11.10 Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce  sala 206
11.20-12.50 Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce  sala 206
13.00-14.30 Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce  sala 206
 14.40-16.10 Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce  sala 206

 

niedziela
 8.00-9.30 Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce  sala 206
 9.40-11.10 Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce  sala 206
 11.20-12.50 Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce  sala 206
 13.00-14.30 Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce  sala 206
14.40- 16.10 Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce  sala 206

 PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM

7 zjazd 08-09.02.2020 r.

sobota
 8.00-9.30 Żródła informacji o nieruchomościach  sala 206
9.40-11.10 Przegląd technologii w budownictwie - zal.  sala 206
11.20-12.50 Eksploatacja nieruchomości  sala 206
13.00-14.30 Eksploatacja nieruchomości  sala 206
 14.40-16.10 Eksploatacja nieruchomości zal.  sala 206

 

niedziela
 8.00-9.30 Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny  sala 206
 9.40-11.10 Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny  sala 206
 11.20-12.50 Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny - zal.  sala 206
 13.00-14.30 Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce  sala 206
14.40- 16.10 Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce  sala 206

6 zjazd 25-26.01.2020 r.

sobota
 8.00-9.30 Część ogólna prawa cywilnego  sala 206
9.40-11.10 Część ogólna prawa cywilnego  sala 206
11.20-12.50 Gospodarka przestrzenna - zal.  sala 206
13.00-14.30 Przegląd technologii w budownictwie  sala 206
 14.40-16.10 Przegląd technologii w budownictwie  sala 206

 

niedziela
 8.00-9.30 Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego  sala 206
 9.40-11.10 Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego - zal.  sala 206
 11.20-12.50 Podstawy kosztorysowania  sala 206
 13.00-14.30 Podstawy kosztorysowania - zal.  sala 206
14.40- 16.10 Podstawy statystyki i ekonometrii - zal.  sala 132

5 zjazd 11-12.01.2020 r.

sobota
 8.00-9.30 Gospodarka nieruchomościami  sala 206
9.40-11.10 Gospodarka nieruchomościami  sala 206
11.20-12.50 Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze  sala 206
13.00-14.30 Gospodarka przestrzenna  sala 206
 14.40-16.10 Podstawy statystyki i ekonometrii  sala 132

 

niedziela
 8.00-9.30 Gospodarka rolna, leśna i wodna  sala 206
 9.40-11.10 Gospodarka rolna, leśna i wodna - zal.  sala 206
 11.20-12.50 Podstawy budownictwa - zal.  sala 206
 13.00-14.30 Przegląd technologii w budownictwie  sala 206
14.40- 16.10 Proces inwestycyjny w budownictwie - zal.  sala 206

4 zjazd 4-5.01.2020 r.

sobota
 8.00-9.30 Podstawy ststystyki i ekonometrii  sala 132
9.40-11.10 Podstawy ststystyki i ekonometrii  sala 132
11.20-12.50 Gospodarka nieruchomościami  sala 206
13.00-14.30 Gospodarka nieruchomościami  sala 206
 14.40-16.10 Gospodarka Przestrzenna  sala 206

 

niedziela
 8.00-9.30 Podstawy statystyki i ekonometrii  sala 206
 9.40-11.10 Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze  sala 206
 11.20-12.50 Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze  sala 206
 13.00-14.30 Część ogólna prawa cywilnego  sala 206
14.40- 16.10 Część ogólna prawa cywilnego  sala 206

3 zjazd 14-15.12.2019 r.

sobota
 8.00-9.30 Podstawy prawa zobowiązań  sala 206
9.40-11.10  Podstawy prawa zobowiązań - zal.  sala 206
11.20-12.50 Podstawy prawa i postępowania administracyjnego  sala 206
13.00-14.30 Podstawy prawa i postępowania administracyjnego - zal.  sala 206
 14.40-16.10  Podstawy matematyki finansowej- zal.  sala 206

 

niedziela
 8.00-9.30 Elementy finansów i bankowości - zal.  sala 206
 9.40-11.10 Podstawy prawa rzeczowego  sala 206
 11.20-12.50 Podstawy prawa rzeczowego - zal.  sala 206
 13.00-14.30 Podstawy budownictwa  sala 206
14.40- 16.10 Podstawy budownictwa  sala 206

2 zjazd 30.11-01.12.2019 r.

sobota
 8.00-9.30  Elementy rachunkowości  sala 206
9.40-11.10  Elementy rachunkowości -zal.  sala 206
11.20-12.50 Podstawy prawa rzeczowego  sala 206
13.00-14.30 Podstawy prawa rzeczowego  sala 206
 14.40-16.10  Podstawy ekonomii - zal.  sala 206

 

niedziela
 8.00-9.30  Podstawy prawa zobowiązań  sala 206
 9.40-11.10 Podstawy prawa zobowiązań  sala 206
 11.20-12.50  Podstawy budownictwa  sala 206
 13.00-14.30  Podstawy budownictwa  sala 206

 

1 zjazd 16-17.11.2019 r.

sobota
 8.00-8.15  Uroczysta Inauguracja  sala 206
 8.30-10.00  Podstawy matematyki finansowej  sala 206
 10.10-11.40  Podstawy matematyki finansowej  sala 206
 11.50-13.20  Podstawy ekonomii  sala 206
 13.40-15.10  Podstawy ekonomii  sala 206
15.20-16.50 Ochrona danych osobowych sala 206

 

niedziela
 8.00-9.30  Elementy finansów i bankowości  sala 206
 9.40-11.10  Elementy finansów i bankowości  sala 206
 11.20-12.50  Podstawy prawa rzeczowego  sala 206
 13.00-14.30  Podstawy prawa rzeczowego  sala 206