Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe
STUDIA PODYPLOMOWE· WYCENY I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

SPECJALNOŚĆ : WYCENA NIERUCHOMOŚCI

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM

6 zjazd 11-12.06.2022 r.

sobota
10.00-11.30 Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych  sala 201
11.40-13.10 Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych -zal.  sala 132
13.20-14.50 Wycena nieruchomości zurbanizowanych  sala 132
15.00-16.30 Wycena nieruchomości zurbanizowanych  sala 132
niedziela
 8.00-9.30 Wycena nieruchomości zurbanizowanych  sala 132
 9.40-11.10 Wycena nieruchomości zurbanizowanych  sala 132
 11.20-12.50 Wycena nieruchomości zurbanizowanych - zal.  sala 132
 13.20-14.50 Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych  sala 201
 15.00-16.30 Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych - egz.  sala 201
16.40-17.10 Egzamin końcowy sala 201

5 zjazd 28-29.05.2022 r.

sobota
09.00 - 10.30 Seminarium  sala 201
10.40-12.10 Seminarium  sala 201
12.40-14.10 Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych  sala 201
14.20-15.50 Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych  sala 201
16.00-17.30 Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych  sala 201
niedziela
 8.00-9.30 Zamówienia publiczne  sala 201
 9.40-11.10 Zamówienia publiczne  sala 201
 11.40-13.10 Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych  sala 201
 13.20-14.50 Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych  sala 201
 15.00-16.30 Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych  sala 201

4 zjazd 14-15.05.2022 r.

sobota
08.00 - 9.30 Proces inwestycyjny w budownictwie  sala 201
9.40-11.10 Proces inwestycyjny w budownictwie - zal.  sala 201
11.40-13.10 Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych  sala 201
13.20-14.50 Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych  sala 201
15.00-16.30 Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych -zal.  sala 201
niedziela
 8.00-9.30 Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych  sala 201
 9.40-11.10 Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych  sala 201
 11.20-12.50 Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych  sala 201
 13.20-14.50 Seminarium  sala 201
 15.00-16.30 Seminarium  sala 201

3 zjazd 02-03.04.2022 r.

sobota
08.15 - 9.45 Eksploatacja nieruchomości - zal sala 201
10.00-11.30 Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce  sala 201
11.40-12.50 Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce  sala 201
13.30-15.00 Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce  sala 132
15.10-16.40 Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce - egz.  sala 132
niedziela
 8.00-9.30 Wycenas praw rzeczowych i zobowiązań umownych  sala 132
 9.40-11.10 Wycenas praw rzeczowych i zobowiązań umownych  sala 132
 11.20-12.50 Wycenas praw rzeczowych i zobowiązań umownych  sala 132
 13.20-14.50 Dokumentacja procesu wyceny - zal.  sala 201
 15.00-16.30 Seminarium  sala 201

2 zjazd 19-20.03.2022 r.

sobota
08.00 - 9.30 Eksploatacja nieruchomości sala 201
09.40-11.10 Eksploatacja nieruchomości  sala 201
11.40-13.10 Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości  sala 201
13.20-14.50 Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości  sala 201
15.00-16.30 Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami  sala 201
niedziela
 8.00-9.30 Dokumentacja procesu wyceny  sala 201
 9.40-11.10 Seminarium  sala 201
 11.40-13.10 Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami  sala 201
 13.20-14.50 Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami  sala 201
 15.00-16.30 Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami - zal.  sala 20

1 zjazd 05-06.03.2022 r.

sobota
10.00-11.30 Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce  sala 201
11.45-13.15 Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce  sala 201
13.30-15.00 Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce  sala 201
15.15-16.45 Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce  sala 201
niedziela
 8.00-9.30 Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce  sala 201
 9.45-11.15 Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce  sala 201
 11.30-13.00 Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce  sala 201
 13.15-14.45 Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce  sala 201
 15.00-16.30 Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce  sala 20

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM

8 zjazd 19-20.02.2022 r.

sobota
10.00-11.30 Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny  sala 201
11.45-13.15 Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny  sala 201
13.30-15.00 Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny  sala 201
15.15-16.45 Wycena masowa  sala 201
niedziela
 8.00-9.30 Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością  sala 201
 9.45-11.15 Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością  sala 201
 11.30-13.00 Przeglad technologii w budownictwie  sala 201
 13.15-14.45 Przeglad technologii w budownictwie  sala 201
 15.00-16.30 Przeglad technologii w budownictwie - zal.  sala 201

7 zjazd 05-06.02.2022 r.

sobota
 8.15-09.45 Elementy finansów i bankowości  
10.00-11.30 Podstawy kosztorysowania  
11.45-13.15 Podstawy kosztorysowania - zal.  
niedziela
8.15-09.45 Elementy finansów i bankowości  
10.00-11.30 Elementy finansów i bankowości - zal.  

6 zjazd 22-23.01.2022 r.

sobota
 8.00-09.30 Podstawy prawa i postępowania administracyjnego - zal.  sala 201
09.45-11.15 Doradztwo na rynku nieruchomości  sala 201
11.30-13.00 Doradztwo na rynku nieruchomości - zal.  sala 201
13.15-14.45 Podstawy matematyko finansowej  sala 201
15.00-16.30 Podstawy matematyko finansowej - zal. sala 201
niedziela
 8.00-9.30 Podstawy statystyki i ekonometrii  sala 132
 9.45-11.15 Podstawy statystyki i ekonometrii - zal.  sala 132
 11.30-13.00 Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego  sala 201
 13.15-14.45 Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego - zal  sala 201
15.00- 16.30 Gospodarka przestrzenna - zal.  sala 201

5 zjazd 18-19.12.2021 r.

sobota
 8.45-10.15 Źródła informacji o nieruchomościach  sala 201
10.30-13.00 Źródła informacji o nieruchomościach - zal.  sala 201
13.15-14.45 Gospodarka nieruchomościami  sala 201
15.00-16.30 Gospodarka nieruchomościami - zal.  sala 201
niedziela
 8.00-9.30 Podstawy statystyki i ekonometrii  sala 132
 9.45-11.15 Podstawy statystyki i ekonometrii  sala 132
 11.30-13.00 Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości  sala 201
 13.15-14.45 Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości - zal.  sala 201
15.00- 16.30 Gospodarka przestrzenna  sala 201

4 zjazd 4-5.12.2021 r.

sobota
 8.00-9.30 Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji  sala 201
9.40-11.10 Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji - zal.  sala 201
11.20-12.50 Podstawy matematyki finansowej  sala 201
13.00-14.30 Gospodarka nieruchomościami  sala 201
14.40-16.10 Gospodarka nieruchomościami  sala 201

 

niedziela
 8.00-9.30 Podstawy ekonomii zal.  sala 201
 9.45-11.15 Podstawy prawa rzeczowego  sala 201
 11.30-13.00 Podstawy prawa rzeczowego - zal.  sala 201
 13.15-14.45 Gospodarka rolna, leśna i wodna  sala 201
15.00- 16.30 Gospodarka rolna, leśna i wodna - zal.  sala 201

3 zjazd 20-21.11.2021 r.

sobota
 8.00-9.30 Gospodarka nieruchomościami  sala 201
9.40-11.10 Gospodarka nieruchomościami  sala 201
11.20-12.50 Podstawy statystyki i ekonometrii  sala 201
13.00-14.30 Część ogólna prawa cywilnego  sala 201
14.40-16.10 Część ogólna prawa cywilnego - zal  sala 201

 

niedziela
 8.45-10.15 Źródła informacji o nieruchomościach (2 godz.)  sala 201
 10.30-13.00 Źródła informacji o nieruchomościach (3 godz.)  sala 201
 13.15-14.45 Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości  sala 201
15.00- 16.30 Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości  sala 201

2 zjazd 6-7.11.2021 r.

sobota
 8.00-9.30 Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze  sala 201
9.40-11.10 Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze  sala 201
11.20-12.50 Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze - zal.  sala 201
13.00-14.30 Część ogólna prawa cywilnego  sala 201
14.40-16.10 Część ogólna prawa cywilnego - zal  sala 201

 

niedziela
 8.00-9.30 Podstawy ekonomii  sala 201
 9.45-11.15 Podstawy prawa rzeczowego  sala 201
 11.30-13.00 Podstawy prawa rzeczowego  sala 201
 13.15-14.45 Podstawy prawa zobowiązań  sala 201
15.00- 16.30 Podstawy prawa zobowiązań - zal.  sala 201

1 zjazd 23-24.10.2021 r.

sobota
 8.15-9.00 Uroczysta Inauguracja  sala 201
9.00-10.30 Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze  sala 201
10.45-12.15 Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze  sala 201
12.30-14.00 Część ogólna prawa cywilnego  sala 201
14.15-15.45 Część ogólna prawa cywilnego  sala 201

 

niedziela
 8.00-9.30 Podstawy ekonomii  sala 201
 9.45-11.15 Podstawy prawa rzeczowego  sala 201
 11.30-13.00 Podstawy prawa rzeczowego  sala 201
 13.15-14.45 Podstawy prawa zobowiązań  sala 201
15.00- 16.30 Podstawy prawa zobowiązań  sala 201