Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe
STUDIA PODYPLOMOWE· WYCENY I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

SPECJALNOŚĆ : WYCENA NIERUCHOMOŚCI

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM

5 zjazd 18-19.12.2021 r.

sobota
 8.45-10.15 Źródła informacji o nieruchomościach  sala 201
10.30-13.00 Źródła informacji o nieruchomościach - zal.  sala 201
13.15-14.45 Gospodarka nieruchomościami  sala 201
15.00-16.30 Gospodarka nieruchomościami - zal.  sala 201
niedziela
 8.00-9.30 Podstawy statystyki i ekonometrii  sala 132
 9.45-11.15 Podstawy statystyki i ekonometrii  sala 132
 11.30-13.00 Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości  sala 201
 13.15-14.45 Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości - zal.  sala 201
15.00- 16.30 Gospodarka przestrzenna  sala 201

4 zjazd 4-5.12.2021 r.

sobota
 8.00-9.30 Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji  sala 201
9.40-11.10 Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji - zal.  sala 201
11.20-12.50 Podstawy matematyki finansowej  sala 201
13.00-14.30 Gospodarka nieruchomościami  sala 201
14.40-16.10 Gospodarka nieruchomościami  sala 201

 

niedziela
 8.00-9.30 Podstawy ekonomii zal.  sala 201
 9.45-11.15 Podstawy prawa rzeczowego  sala 201
 11.30-13.00 Podstawy prawa rzeczowego - zal.  sala 201
 13.15-14.45 Gospodarka rolna, leśna i wodna  sala 201
15.00- 16.30 Gospodarka rolna, leśna i wodna - zal.  sala 201

3 zjazd 20-21.11.2021 r.

sobota
 8.00-9.30 Gospodarka nieruchomościami  sala 201
9.40-11.10 Gospodarka nieruchomościami  sala 201
11.20-12.50 Podstawy statystyki i ekonometrii  sala 201
13.00-14.30 Część ogólna prawa cywilnego  sala 201
14.40-16.10 Część ogólna prawa cywilnego - zal  sala 201

 

niedziela
 8.45-10.15 Źródła informacji o nieruchomościach (2 godz.)  sala 201
 10.30-13.00 Źródła informacji o nieruchomościach (3 godz.)  sala 201
 13.15-14.45 Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości  sala 201
15.00- 16.30 Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości  sala 201

2 zjazd 6-7.11.2021 r.

sobota
 8.00-9.30 Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze  sala 201
9.40-11.10 Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze  sala 201
11.20-12.50 Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze - zal.  sala 201
13.00-14.30 Część ogólna prawa cywilnego  sala 201
14.40-16.10 Część ogólna prawa cywilnego - zal  sala 201

 

niedziela
 8.00-9.30 Podstawy ekonomii  sala 201
 9.45-11.15 Podstawy prawa rzeczowego  sala 201
 11.30-13.00 Podstawy prawa rzeczowego  sala 201
 13.15-14.45 Podstawy prawa zobowiązań  sala 201
15.00- 16.30 Podstawy prawa zobowiązań - zal.  sala 201

1 zjazd 23-24.10.2021 r.

sobota
 8.15-9.00 Uroczysta Inauguracja  sala 201
9.00-10.30 Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze  sala 201
10.45-12.15 Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze  sala 201
12.30-14.00 Część ogólna prawa cywilnego  sala 201
14.15-15.45 Część ogólna prawa cywilnego  sala 201

 

niedziela
 8.00-9.30 Podstawy ekonomii  sala 201
 9.45-11.15 Podstawy prawa rzeczowego  sala 201
 11.30-13.00 Podstawy prawa rzeczowego  sala 201
 13.15-14.45 Podstawy prawa zobowiązań  sala 201
15.00- 16.30 Podstawy prawa zobowiązań  sala 201