Wydział Ekonomii
i Finansów

Wybory uzupełniające do WRSD


Chciałabym serdecznie zaprosić członków Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz uczestników pierwszego roku studiów doktoranckich na Wybory Uzupełniające do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. 
 
Wybory odbędą się dnia 30 października na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB o godzinie 18:00 w sali 233.
 

 Z poważaniem
 Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów
 mgr Elżbieta Pytel