Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydział Ekonomii i Finansów utrzymuje ścisłe kontakty naukowe z wieloma naukowymi ośrodkami za granicą. Współpraca międzynarodowa obejmuje realizację wspólnych projektów, organizację konferencji międzynarodowych a także wymianę kadry i studentów. Na Wydziale Ekonomii i Finansów nierzadko zajęcia ze studentami prowadzą wykładowcy z zagranicznych ośrodków naukowych. Współpraca zagraniczna jest realizowana na podstawie podpisanych umów bilateralnych, w ramach programu Erasmus+ a także w oparciu o indywidualne kontakty pracowników Wydziału Ekonomii i Finansów z ośrodkami zagranicznymi. Wydział Ekonomii i Finansów stale poszerza liczbę kontaktów międzynarodowych.

 Kontakt:

Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej

dr Agnieszka Piekutowska

e-mail: piekutowska@uwb.edu.pl

Dyżur Dziekański: wtorek w godzinach 12.30-14.00, pok.109

W dniu 17.12 dyżur dziekański został odwołany.

Telefon: (85) 745-77-09

 

Koordynator wydziałowy Programu Erasmus+:

dr Zofia M. Karczewska

erasmus.econfin@uwb.edu.pl