Wydział Ekonomii
i Finansów

UWAGA DOKTORANCI 4 ROKU


Uwaga Doktoranci 4 roku,
W związku z zapytaniami o możliwość korzystania z biblioteki po zakończeniu studiów (a przed złożeniem pracy doktorskiej) informuję, że Państwa konta biblioteczne w Bibliotece Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB będą aktywne przez dwa lata. W tym czasie możliwe będzie wypożyczanie książek z wypożyczalni. Poza tym można korzystać na miejscu z zasobów czytelni.
 
dr hab. Ewa Gruszewska