Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

 

Rok 2020

 

UCHWAŁA nr 26 z dnia 12.10.2020 r. w sprawie upoważnienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia wykładów na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Audytu Wewnętrznego w JSP w roku akademickim 2020/2021.
POBIERZ
UCHWAŁA nr 25 z dnia 12.10.2020 r. w sprawie upoważnienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia wykładów na Studiach Podyplomowych Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw w roku akademickim 2020/2021. POBIERZ
UCHWAŁA nr 24 z dnia 12.10.2020 r. w sprawie upoważnienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia wykładów na Studiach Podyplomowych Menedżerskich w roku akademickim 2020/2021 POBIERZ
Uchwała nr 23 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie upoważnienia osób posiadających stopień doktora do prowadzenia wykładów, seminariów dyplomowych, przyjmowania egzaminów, kierowania pracami dyplomowymi oraz ich recenzowania na kierunkach: Ekonomia I i II stopnia, Ekonomiczno-Prawny I stopnia, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze I i II stopnia na rok akademicki 2020/2021 POBIERZ
Załącznik do uchwały nr 23 z dnia 12 października 2020 r. POBIERZ
Uchwała nr 22 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ustalenia łącznej kwoty zwolnienia z opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021 za wybitne wyniki w nauce POBIERZ
Uchwała nr 21 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie przyznania dyplomów honorowych absolwentom Wydziału Ekonomii i Finansów obronionych w lipcu 2020 roku. POBIERZ
Uchwała nr 20 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru sylabusa przedmiotu na studiach podyplomowych od roku akademickiego 2020/2021
POBIERZ
Załącznik do uchwały nr 20 z dnia 7 września 2020 r. POBIERZ
Uchwała nr 19 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Statystyczna analiza danych społeczno - ekonomicznych od roku akademickiego 2020/2021
POBIERZ
Uchwała nr 18 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania członka Ogólnouczelnianej Komisji Oceniającej ds. oceny dziekana na kadencję 2020-2024
POBIERZ
Uchwała nr 17 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej na kadencję 2020-2024
POBIERZ
Uchwała nr 16 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie oceny działalności dziekana oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania dziekana POBIERZ
Załącznik do uchwały nr 16 z dnia 7 września 2020 r. POBIERZ
Uchwała nr 15 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu wyborów oraz regulaminu Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024 POBIERZ
Uchwała nr 14 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024 POBIERZ
Uchwała nr 13 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w programie studiów niestacjonarnych I stopnia na kierynku Ekonomia prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku od roku akademickiego 2020/2021 POBIERZ
Uchwała nr 12 z dnia 12 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w programie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Ekonomia prowadzonych na |Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku od roku akademickiego 2020/2021 POBIERZ
Uchwała nr 11 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sylabusów warsztatów i prac projektowych realizowanych w ramach projektu: Kuźnia kompetencji studiów Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Prawa Uniwersytetu w Białymstoku POBIERZ
Uchwała nr 10 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia I stopnmia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzsynarodowych i ogólnopolskich od roku akademickiego 2024/2025
POBIERZ
Uchwała nr 9 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku ak. 2021/2022 - prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, pierwszego i drugiego stopnia POBIERZ
Uchwała nr 8 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w programie studiów II stopnia Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Ekonomii i Finansów od roku akademickiego 2019/2020 POBIERZ
Uchwała nr 7 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w programie studiów I stopnia Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB od roku akademickiego 2018/2019/ POBIERZ
Uchwała nr 6 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w programie studiów I stopnia Ekonomiczno-Prawnym prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB od roku akademickiego 2018/2019/ POBIERZ
Uchwała nr 5 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w programie studiów I stopnia Ekonomii prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB od roku akademickiego 2018/2019/ POBIERZ
Uchwała nr 4 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu programu Studiów podyplomowych Celno - Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego od cyklu kształcenia 2020/2021 POBIERZ
Uchwała nr 3 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wyrażania opinii dotyczącej projektu programu Studiów Podyplomowych Menedżerskich od cyklu kształcenia 2020/2021 POBIERZ
Uchwała nr 2 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sylabusów warsztatów i prac projektowych realizowanych w ramach projektu: Kuźnia kompetencji studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Prawa Uniwersytetu w Białymstoku POBIERZ
Uchwała nr 1 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia kursu dokształcającego Zarządzanie usługami IT oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i zaopiniowania programu POBIERZ