Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Tomasz Dębowski

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zakład Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Przestrzennej

(085) 745-77-25
 t.debowski@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 232

 

konsultacje: poniedziałek: 09.00 - 10.30, pokój 229

forma zdalna - za pośrednictwem  platformy MS Teams 

e-mail: t.debowski@pracownik.uwb.edu.pl

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate