Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Terminy zjazdów zostaną podane w najbliższym czasie.
Czesne: płatne w całości w wysokości 4700 zł na indywidualne konto każdego uczestnika lub w podziale na maksymalnie 4 raty. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w najbliższym czasie.

 

Wystawianie faktur kontakt:
mailowy: annab13@uwb.edu.pl
telefoniczny:
mgr Anna Bernacka tel. 85-745-77-01