Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

 

TERMINY ZJAZDÓW
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 

Czesne: płatne w całości w wysokości 4700 zł na indywidualne konto każdego uczestnika lub w podziale na maksymalnie 4 raty:

 

RATA KWOTA TERMIN
I 1.175,00 zł -
II 1.175,00 zł -
III 1.175,00 zł -
IV 1.175,00 zł -

 


Wystawianie faktur kontakt:
mailowy: annab13@uwb.edu.pl
telefoniczny:
mgr Anna Bernacka tel. 85-745-77-15
pokój 134