Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Terminy zjazdów
Studiów Podyplomowych Doradztwo zawodowe
w roku akadem. 2017/2018

         

Semestr zimowy
1 zjazd: 18 - 19 listopada 2017 r.
2 zjazd:  02 - 03 grudnia  2017 r.
3 zjazd:  16 - 17 grudnia 2017 r.
4 zjazd:  20 – 21 stycznia 2018.
5 zjazd:  03 – 04 lutego 2018 r.
6 zjazd:  24 – 25 lutego 2018 r.

 

 

Semestr letni
1 zjazd: 10 - 11 marca 2018 r.
2 zjazd:  24 - 25 marca 2018 r.
3 zjazd:  21 - 22 kwietnia 2018 r.
4 zjazd:  05 - 06 maja 2018 r.
5 zjazd:  19 – 20 maja 2018 r.
6 zjazd:  02 - 03 czerwca 2018 r.
7 zjazd: 16 –17 czerwca 2018 r.

 

Terminy wpłat czesnego za Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe

w roku akademickim 2017/2018

 

Semestr zimowy
I rata do 27 XI 2017  (950,00zł)
II rata do 24 I 2018  (950,00 zł)
III rata do 14 III 2018  (950,00 zł)
IV rata do 17 V 2018  (900,00 zł)
lub jednorazowo w wysokości 3750 zł  do 27 XI 2017 r.

 

Każdy ze słuchaczy Studiów Podyplomowych DZ ma   przypisane konto indywidualne, na które należy wpłacać raty czesnego. 

Aby wygenerować przelew z numerem rachunku należy:

  1. wpisać w przeglądarce adres www.uwb.edu.pl , aby wejść na stronę główną Uniwersytetu w Białymstoku,
  2. w lewym dolnym rogu znajduje się niebieska ikonka USOSweb i należy na nią kliknąć,
  3. wybrać zakładkę dla studentów i zalogować się :
     Login to: PESEL  a hasło znane z IRK.