Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Terminy zjazdów:

 

zostaną podane po zakończeniu rekrutacji

 

Opłaty za studia w roku akademickim 2019/2020:

Czesne: 3800 zł (studia roczne)

 

 

Instruckja dot. płatności:

http://www.uwb.edu.pl/uploads/tiny/AG%20rekrutacja/InstrUSOSweb17.pdf