Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

 

Każdy ze słuchaczy Studiów Podyplomowych Menedżerskich ma przypisane konto indywidualne, na które należy wpłacać raty czesnego. 

Aby wygenerować przelew z numerem rachunku należy:

  1. Wpisać w przeglądarce adres www.uwb.edu.pl , aby wejść na stronę główną Uniwersytetu w Białymstoku.
  2. W lewym dolnym rogu znajduje się niebieska ikonka USOSweb i należy na nią kliknąć,
  3. Wybrać zakładkę dla studentów i zalogować się :
     Login to: PESEL  a hasło znane z IRK.

 

 
Terminarz zjazdów w roku 2021/2022 semestr zimowy
I zjazd

13.11.2021 - 14.11.2021 

II zjazd

27.11.2021 – 28.11.2021 

III zjazd

11.12.2021- 12.12.2021 

IV zjazd

15.01.2022-16.01.2022 

V zjazd

29.01.2022-30.01.2022 

VI zjazd

12.02.2022-13.02.2022 

 

Terminarz zjazdów w roku 2021/2022 semestr letni
VII zjazd

26.02.2022 - 27.02.2022 

VIII zjazd

12.03.2022 - 13.03.2022 

IX zjad

26.03.2022 – 27.03.2022 

X zjazd

09.04.2022 - 10.04.2022 

XI zjazd

07.05.2022 - 08.05.2022 

XII zjazd

21.05.2022 - 22.05.2022 

XIII zjazd

04.06.2022 – 05.06.2022 

XIV zjazd

18.06.2022 - 19.06.2022 

 

 

Terminarz wpłat czesnego
  I rata - 975 zł do 19.11.2021 r.
II rata - 975 zł do 14.01.2022 r.
III rata - 975 zł do  11.03.2022 r.
IV rata - 975 zł do 13.05.2022  r.
lub jednorazowo w wysokości - 3 900 zł do 19.11.2022 r.