Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

 

Każdy ze słuchaczy Studiów Podyplomowych Menedżerskich ma przypisane konto indywidualne, na które należy wpłacać raty czesnego. 

Aby wygenerować przelew z numerem rachunku należy:

  1. Wpisać w przeglądarce adres www.uwb.edu.pl , aby wejść na stronę główną Uniwersytetu w Białymstoku.
  2. W lewym dolnym rogu znajduje się niebieska ikonka USOSweb i należy na nią kliknąć,
  3. Wybrać zakładkę dla studentów i zalogować się :
     Login to: PESEL  a hasło znane z IRK.

 

 
Terminarz zjazdów w roku 2022/2023 semestr zimowy
I zjazd

22-23.10.2022 r. 

II zjazd

5-6.11.2022 r.

III zjazd

26-27.11.2022 r.

IV zjazd

10-11.12.2022 r.

V zjazd

11-12.02.2023 r. 

 

Terminarz zjazdów w roku 2022/2023 semestr letni
VI zjazd

25-26.02.2023 r.

VII zjazd

11-12.03.2023 r. 

VIII zjad

25-26.03.2023 r. 

IX zjazd

22-23.04.2023 r. 

X zjazd

6-7.05.2023 r. 

XI zjazd

20-21.05.2023 r. 

XII zjazd

3-4.06.2023 r. 

XIII zjazd

17-18.06.2023 r.

 

 

Terminarz wpłat czesnego
  I rata - 975 zł do 27.10.2022 r.
II rata - 975 zł do 15.12.2022 r. 
III rata - 975 zł do 23.02.2023 r.
IV rata - 975 zł do 27.04.2023 r.
lub jednorazowo w wysokości - 3 900 zł do 27.10.2022 r.