Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

 

Każdy ze słuchaczy Studiów Podyplomowych Menedżerskich ma przypisane konto indywidualne, na które należy wpłacać raty czesnego. 

Aby wygenerować przelew z numerem rachunku należy:

  1. Wpisać w przeglądarce adres www.uwb.edu.pl , aby wejść na stronę główną Uniwersytetu w Białymstoku.
  2. W lewym dolnym rogu znajduje się niebieska ikonka USOSweb i należy na nią kliknąć,
  3. Wybrać zakładkę dla studentów i zalogować się :
     Login to: PESEL  a hasło znane z IRK.

 

 
Terminarz zjazdów w roku 2019/2020 semestr zimowy
I zjazd

09.11.2019 - 10.11.2019

II zjazd

23.11.2019 - 24.11.2019

III zjazd

07.12.2019 - 08.12.2019

IV zjazd

21.12.2019 - 22.12.2019

v zjazd

18.01.2020 - 19.01.2020

VI zjazd

01.02.2020 - 02.02.2020

VII zjazd

15.02.2020 – 16.02.2020

 

Terminarz zjazdów w roku 2019/2020 semestr letni
VIII zjazd

29.02.2020 - 01.03.2020

XI zjazd

14.03.2020 - 15.03.2020

X zjad

28.03.2020 - 29.03.2020

XI zjazd

04.04.2020 – 05.04.2020

XII zjazd

25.04.2020 - 26.04.2020

XIII zjazd

16. 05.2020 - 17.05.2020

XIV zjazd

30.05.2020 - 31.05.2020

 

 

Terminarz wpłat czesnego
  I rata - 900 zł do 20.11.2019 r.
II rata - 900 zł do 15.01.2020 r.
III rata - 900 zł do 11.03.2020 r.
IV rata - 900 zł do 06.05.2020 r.
lub jednorazowo w wysokości - 3600 zł do 20.11.2019 r.