Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe
Terminy zjazdów
Studiów Podyplomowych Zarządzania Projektami Unii Europejskiej
w roku akadem. 2021/2022

zostaną podane w późniejszym terminie        

Semestr zimowy
1 zjazd:  
2 zjazd:   
3 zjazd:   
4 zjazd:   
5 zjazd:   
6 zjazd:   

 

 

Semestr letni
1 zjazd:  
2 zjazd:   
3 zjazd:   
4 zjazd:   
5 zjazd:   
6 zjazd:   
7 zjazd:  

 

Terminy wpłat czesnego za Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami UE

w roku akademickim 2021/2022

 

Semestr zimowy
I rata do  XII 2021  (975,00zł)
II rata do  I 2022  (975,00 zł)
III rata do  III 2022 (975,00 zł)
IV rata do  V 2022  (975, 00 zł)
lub jednorazowo w wysokości 3900 zł  do    XII 2022 r.

   

Każdy ze słuchaczy Studiów Podyplomowych ZPUE  ma  przypisane indywidualne konto, na które należy wpłacać raty czesnego.  Aby wygenerować przelew z numerem rachunku należy:

1.  wpisać w przeglądarce adres www.uwb.edu.pl , aby wejść na stronę główną Uniwersytetu w Białymstoku

2.  w lewym dolnym rogu znajduje się niebieska ikonka USOSweb i należy na nią  kliknąć

3.  wybrać zakładkę dla studentów i zalogować się :
     Login to: PESEL  a hasło znane z IRK.