Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Terminy zjazdów
Studiów Podyplomowych
Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami
w roku akademickim 2018/2019

 

Semestr zimowy
1 zjazd:  03 - 04 listopada  2018 r.
2 zjazd:  24 - 25 listopada 2018 r.
3 zjazd:  08-09 grudnia 2018 r.
4 zjazd:  12 – 13 stycznia 2019 r.
5 zjazd:  26 – 27 stycznia 2019 r.
6 zjazd:  09 – 10 lutego 2019 r.
7 zjazd: 02 -03 marca 2019 r.