Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Terminy zjazdów
Studiów Podyplomowych
Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami
w roku akademickim 2022/2023

 

Semestr zimowy
1 zjazd:  29-30.10.2022
2 zjazd:  19-20.11.2022
3 zjazd:  3-4.12.2022
4 zjazd: 17-18.12.2022
5 zjazd:  21-22.01.2023
6 zjazd:  4-5.02.2023
7 zjazd:   11-12.02.2023
8 zjazd: 18-19.03.2023

 

Semestr letni
1 zjazd: 1-2.04.2023
2 zjazd:  29-30.04.2023
3 zjazd: 13-14.05.2023
4 zjazd:   27-28.05.2023
5 zjazd:  10-11.06.2023
6 zjazd:  24-25.06.2023
7 zjazd:   1-2.07.2023

 

 

Terminy wpłat czesnego za Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami

w roku akademickim 2022/2023

 

Semestr zimowy
I rata do  15 XI 2022  (1150,00zł)
II rata do  17 I 2023  (1150,00 zł)
III rata do  14 III 2023 (1150,00 zł)
IV rata do  16 V 2023  (1150, 00 zł)
lub jednorazowo w wysokości 4600 zł  do   15 XI 2022 r.

 

Każdy ze słuchaczy Studiów Podyplomowych WiGN ma   przypisane konto indywidualne, na które należy wpłacać raty czesnego. 

Aby wygenerować przelew z numerem rachunku należy:

  1. wpisać w przeglądarce adres www.uwb.edu.pl , aby wejść na stronę główną Uniwersytetu w Białymstoku,
  2. w lewym dolnym rogu znajduje się niebieska ikonka USOSweb i należy na nią kliknąć,
  3. wybrać zakładkę dla studentów i zalogować się :
     Login to: PESEL  a hasło znane z IRK.