Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Terminy zjazdów
Studiów Podyplomowych
Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami
w roku akademickim 2021/2022

 

Semestr zimowy
1 zjazd:  23-24.10.2021
2 zjazd:  6-7.11.2021
3 zjazd:  20-21.11.2021
4 zjazd: 4-5.12.2021
5 zjazd:  18-19.12.2021
6 zjazd:  22-23.01.2022
7 zjazd:   5-6.02.2022
8 zjazd: 19-20.02.2022

 

Semestr letni
1 zjazd: 5-6.03.2022
2 zjazd:  19-20.03.2022
3 zjazd: 2-3.04.2022
4 zjazd:   14-15.05.2022
5 zjazd:  28-29.05.2022
6 zjazd:  11-12.06.2022
7 zjazd:   25-26.06.2022
8 zjazd:  2-3.07.2022

 

 

Terminy wpłat czesnego za Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami

w roku akademickim 2021/2022

 

Semestr zimowy
I rata do  28 X 2021  (1075,00zł)
II rata do  20 I 2022  (1075,00 zł)
III rata do  17 III 2022 (1075,00 zł)
IV rata do  9 VI 2022  (1075, 00 zł)
lub jednorazowo w wysokości 4300 zł  do   28 X 2021 r.

 

Każdy ze słuchaczy Studiów Podyplomowych WiGN ma   przypisane konto indywidualne, na które należy wpłacać raty czesnego. 

Aby wygenerować przelew z numerem rachunku należy:

  1. wpisać w przeglądarce adres www.uwb.edu.pl , aby wejść na stronę główną Uniwersytetu w Białymstoku,
  2. w lewym dolnym rogu znajduje się niebieska ikonka USOSweb i należy na nią kliknąć,
  3. wybrać zakładkę dla studentów i zalogować się :
     Login to: PESEL  a hasło znane z IRK.