Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Terminy zjazdów
Studiów Podyplomowych
Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami
w roku akademickim 2019/2020

 

Semestr zimowy
1 zjazd:  16 - 17 listopada  2019r.
2 zjazd:  30 listopada -1 grudnia 2019r.
3 zjazd:  14-15 grudnia 2019r.
4 zjazd:

4-5 lub 18-19 stycznia 2020 r.

(w uzgodnieniu ze słuchaczami)

5 zjazd:  11 – 12 stycznia 2020r.
6 zjazd:  25 – 26 stycznia 2020r.
7 zjazd:  08 – 09 luty 2020 r.

 

Semestr letni
1 zjazd: 22 - 23 luty 2020r.
2 zjazd:  07 - 08 marca 2020r.
3 zjazd: 14-15 marca 2020r.
4 zjazd:  21 - 22 marca 2020r.
5 zjazd:  04 - 05 kwietnia 2020r.
6 zjazd: 25-26 kwietnia 2020r.
7 zjazd:  09 – 10 maja 2020r.
8 zjazd:  23 - 24 maja 2020 r.

 

 

Terminy wpłat czesnego za Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami

w roku akademickim 2019/2020

 

Semestr zimowy
I rata do  21 XI 2019  (1050,00zł)
II rata do 29 I 2020  (1050,00 zł)
III rata do 12 III 2020 (1050,00 zł)
IV rata do 13 V 2020  (1050, 00 zł)
lub jednorazowo w wysokości 4200 zł  do 21 XI 2019 r.

 

Każdy ze słuchaczy Studiów Podyplomowych WiGN ma   przypisane konto indywidualne, na które należy wpłacać raty czesnego. 

Aby wygenerować przelew z numerem rachunku należy:

  1. wpisać w przeglądarce adres www.uwb.edu.pl , aby wejść na stronę główną Uniwersytetu w Białymstoku,
  2. w lewym dolnym rogu znajduje się niebieska ikonka USOSweb i należy na nią kliknąć,
  3. wybrać zakładkę dla studentów i zalogować się :
     Login to: PESEL  a hasło znane z IRK.