Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe
Terminy zjazdów w roku 2017/2018 semestr zimowy
 
 
 
 
 
 

 

Terminy zjazdów w roku 2017/2018 semestr letni
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Terminarz wpłat czesnego
 
 
 
 

 

Terminy zjazdów Studiów Podyplomowych Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
w roku akademickim 2015/2016

Semestr zimowy

1 zjazd: 21 - 22 listopada 2015 r.
2 zjazd: 5 - 6 grudnia  2015 r.
3 zjazd: 19 - 20 grudnia 2015 r.
4 zjazd: 16 – 17 stycznia 2016 r.
5 zjazd: 30 – 31 stycznia 2016 r.
6 zjazd: 20 – 21 lutego 2016 r.

Semestr letni

 1 zjazd: 5 - 6 marca 2016 r.
2 zjazd: 19 - 20 marca 2016 r.
3 zjazd: 9 - 10 kwietnia 2016 r.
4 zjazd: 23 - 24 kwietnia 2016 r.
5 zjazd: 14 – 15 maja2015 r.
6 zjazd: 28 - 29 maja 2015 r.
7 zjazd: 11 – 12 czerwca 2016 r.

 Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2015/2016

 

I rata => 850 zł => do 26.11.2015 r.
II rata => 850 zł => do 20.01.2016 r.
III rata => 850 zł => do 23.03.2016 r.
IV rata => 850 zł => do 19.05.2016 r.