Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe
 

 

Terminy zjazdów 2019/2020 semestr I

(nowa edycja studiów)

1 zjazd: 26-27 X 2019r.
2 zjazd: 09-10 XI 2019r.
3 zjazd: 23-24 XI 2019r.
4 zjazd: 07-08 XII 2019r.
5 zjazd: 18-19 I 2020 r.
6 zjazd: 01-02 II 2020r.
7 zjazd: 08-09 II 2020r.
8 zjazd 15-16 II 2020r.
 

 P

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

Terminarz wpłat czesnego 2018/2019
I rata 995,- 05.11. 2019r
II rata 1.000,- 08.01.2020r.
III rata 1.100,- 05.03.2020r.
IV rata 1.105,- 05.05.2020r.
Opłata za świadectwo 30,-

 

16.05.2020r.

 

UWAGA! Opłata za świadectwo na inny numer konta (nadany indywidualny numer konta w systemie USOS)

 

 

Terminarz wpłat czesnego 2019/2020
I rata 995,- 05.11.2019r
II rata 1.000,- 08.01.2020r.
III rata 1.100,- 05.03.2020r.
IV rata 1.105,- 05.05.2020r.
Opłata za świadectwo 30,- ......................