Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria
Harmonogram posiedzeń
Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse
w roku akademickim 2019/2020
14 października 2019 r. bezpośrednio po Radzie Wydziału
4 listopada 2019 r. bezpośrednio po Radzie Wydziału
9 grudnia 2019 r. bezpośrednio po Radzie Wydziału
13 stycznia 2020 r. bezpośrednio po Radzie Wydziału
10 lutego 2020 r. bezpośrednio po Radzie Wydziału
9 marca 2020 r. bezpośrednio po Radzie Wydziału
6 kwietnia 2020 r. bezpośrednio po Radzie Wydziału
11 maja 2020 r. bezpośrednio po Radzie Wydziału
8 czerwca 2020 r. bezpośrednio po Radzie Wydziału
13 lipca 2020 r. bezpośrednio po Radzie Wydziału
7 września 2020 r. bezpośrednio po Radzie Wydziału