Wydział Ekonomii
i Finansów

Terminarz Sesji Egzaminów Dyplomowych

Wydziału Ekonomii i Finansów UwB

w roku akademickim 2020/2021

- studia stacjonarne i niestacjonarne wszystkich kierunków

Terminy

Działania

do 21.06.2021 r.

Termin zatwierdzenia przez Promotora prac w systemie APD

do 27.06.2021 r.

 

Termin złożenia przez Promotora do Dziekanatu podpisanych raportów JSA

do 04.07.2021 r.

 

Termin przygotowania przez Promotora i Recenzenta recenzji
w systemie APD

28.06. - 05.07.2021 r.

 

Termin składania przez Studenta do Dziekanatu dokumentów związanych z obroną

13.07-17.07.2021 r.

Termin obron na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

 

Terminarz przedłużonego składania prac za zgodą Promotora i Dziekana

do 21.06.2021 r.

 

Termin składania podań do Dziekana o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu składania prac dyplomowych

do 11.07.2021 r.

Termin zatwierdzenia przez Promotora prac w systemie APD

do 15.07.2021 r.

Termin złożenia przez Promotora do Dziekanatu podpisanych raportów JSA

do 21.07.2021 r.

Termin przygotowania przez Promotora i Recenzenta recenzji w systemie APD

16.07. - 20.07.2021 r.

 

Termin składania przez Studenta do Dziekanatu dokumentów związanych z obroną

27.07 - 29.07.2021 r.

Termin obron na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych