Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

prof. zw. dr hab. Teresa Mróz

Katedra Finansów

Zakład Finansów Samorządu Terytorialnego

(085) 745-77-25
t.mroz@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 229

środa: 11:45-13:15, pokój 229

forma zdalna - za pośrednictwem platformy Blackboard Collaborate

https://eu.bbcollab.com/guest/ec5b3f0542124f2f9a659a7fd8e1a0d9

e-mail: t.mroz@uwb.edu.pl

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar

ResearchGate