Wydział Ekonomii
i Finansów

Stypendia 2019/2020

 

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/658/1

 

Stypendia w ramach NCN

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2019_05_24_pismo_stypendia_w_projektach_NCN.pdf