Wydział Ekonomii
i Finansów

Pełnomocnicy ds. studentów i doktorantów o szczególnych potrzebach edukacyjnych

 

Pełnomocnik Rektora ds. studentów i doktorantów o szczególnych potrzebach edukacyjnych - dr hab. Karol Konaszewski prof. UwB

Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20B
15-328 Białystok  
Tel: 85 745 78 89
Kom. +48 780 203 071
e-mail: biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl

 

GODZINY PRZYJĘĆ STUDENTÓW

wtorek 8:30 – 10:00

środa 8:30 - 10:00

czwartek 11:45 – 13:15Penomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych - dr Marian Zalesko

Poniedziałek: 11.15 - 12.00

kontakt po uprzednim umówieniu się przez e-mail (m.zalesko@uwb.edu.pl)

Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Warszawska 63
pokój nr 221