Wydział Ekonomii
i Finansów

Pełnomocnicy ds. osób niepełnosprawnych

 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych - dr Patrycja Goryń

Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20B
15-328 Białystok  
Tel: 85 745 78 89
Kom. +48 780 203 071
e-mail: biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl

GODZINY PRZYJĘĆ STUDENTÓW

Poniedziałek 09.00 –  14.00
Wtorek 09.00 – 14.00
Środa 9.00 – 14.00
Czwartek 09.00 – 14.00
Piątek 09.00 – 14.00

Penomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych - dr Marian Zalesko

Poniedziałek: 10.00 - 10.45

forma zdalna - za pośrednictwem  platformy Blackboard Collaborate po uprzednim

umówieniu się przez e-mail (m.zalesko@uwb.edu.pl)

Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Warszawska 63
pokój nr 221