Wydział Ekonomii
i Finansów

Spotkanie organizacyjne w sprawie powołania Koła Naukowego


Szanowni Doktoranci,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne w sprawie powołania Koła Naukowego Doktorantów, które odbędzie się 9 listopada 2017 roku o godzinie 19 w sali 201.