Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

W skład Wydziałowej Rady Konsultacyjnej  na okres od 27 stycznia 2020 r.  do 31 sierpnia 2020 r. wchodzą następujące osoby:

 1. prof. dr hab. Henryk J. Wnorowski – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
 3. dr hab. Marzanna Poniatowicz
 4. prof. dr hab. Marek A. Proniewski
 5. prof. dr hab. Teresa Mróz
 6. dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
 7. dr hab. Ryta I. Dziemianowicz , prof. UwB
 8. dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB
 9. dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB
 10. dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB
 11. dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB
 12. dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB
 13. dr Agnieszka Piekutowska – Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej
 14. dr Tomasz Poskrobko – Prodziekan ds. studentów
 15. mgr Anna Wojtan – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku
 16. mgr Witold Karczewski –  Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
 17. dr Wojciech Tarasiuk - Dyrektor PKO BP w Białymstoku
 18. mgr Mariusz Malinowski – Dyrektor Pierwszego Oddziału Banku Pekao S. A. w Białymstoku
 19. mgr Teresa Sołowińska - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
  Oddział Okręgowy w Białymstoku
 20. mgr Janina Mironowicz - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
 21. mgr Andrzej Wierzchowski – doktorant
 22. Karolina Sadowska - student