Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Pracownicy  Zakładu prowadzą proseminaria i seminaria dyplomowe i magisterskie  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Ponadto pod opieką naukową dr. hab. T. Truskolaskiego prof. UwB przygotowywane są obecnie rozprawy doktorskie przez 8 doktorantów. W ramach otwartych seminariów naukowych organizowanych przez Zakład były przedstawiane i poddane pod dyskusje m.in.  następujące tematy badawcze:

  1. Źródła endogenicznego rozwoju innowacyjnej gospodarki w Polsce Wschodniej
  2. Znaczenie funkcji administracyjnej w rozwoju społecznym i gospodarczym średnich miast na przykładzie byłych miast wojewódzkich
  3. Wpływ parków Polski Wschodniej na rozwój przedsiębiorstw wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje
  4. Rola parków naukowo-technologicznych Polski Wschodniej w rozwoju Młodych Innowacyjnych Firm
  5. Fundusze strukturalne jako instrument kreowania innowacyjnych rozwiązań na rynku pracy na przykładzie województwa podlaskiego
  6. Efektywność drogowych inwestycji infrastrukturalnych na Litwie współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013
  7. Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy usług opieki senioralnej  w województwie podlaskim

Integracja ekonomiczna a rozwój Stowarzyszenia Narodów Południowo – Wschodniej Azji w latach 1992-2014