Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Seminaria naukowe odbywają się zgodnie z zapotrzebowaniem pracowników, doktorantów Zakładu Ekonomii Sektora Publicznego, innych osób ze środowiska naukowego. Ich tematyka skupia się wokół zagadnień, których dotyczą:  konferencje organizowane przez pracowników, dysertacje doktorskie pisane pod kierunkiem pracowników Zakładu, artykuły pisane przez pracowników i doktorantów, dyskusje interdyscyplinarne z pracownikami Wydziału oraz innych jednostek naukowych.