Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Samodzielne stanowisko ds. Obsługi Administracyjnej

mgr Jolanta Wiszniewska
e-mail: j.wiszniewska@uwb.edu.pl
telefon: 085 745-77-11
fax: 085 741-46-85

 

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie dokumentacji Dziekana i archiwizacja dokumentów.
 • Prowadzenie kalendarza spraw bieżących Dziekana.
 • Zapewnianie sprawnego przepływu informacji pomiędzy Dziekanem a jednostkami organizacyjnymi WEiZ.
 • Przygotowywanie dokumentacji ogólnej WEiZ.
 • Przygotowywanie  dokumentacji na Rady Wydziału.
 • Wstępne opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych Wydziału (np.  uchwał Rady Wydziału, Zarządzeń Dziekana)
 • Zamówienia i ewidencja pieczątek.
 • Sprawy związane z zatrudnieniem i przebiegiem zatrudnienia nauczycieli akademickich.
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z okresowymi ocenami pracowników naukowo-dydaktycznych  WEiZ.
 • Prowadzenie ewidencji urlopów.
 • Dokumentacja związana z minimum kadrowym,
 • Zbieranie i przekazywanie do Centrali planowanych i wykonanych kart obciążeń,
 • Współpraca administracyjna z innymi jednostkami Uczelni.
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Dziekana.