Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

 

 Studia Podyplomowe Menedżerskie
Rozkład zajęć
Rok akademicki 2019/2020
 
 

I zjazd
09.11.2019 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
         
  9.00-9.45 Inauguracja dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB 201
1. 10.00-11.30 Zarządzanie projektami UE dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB 201
2. 11.45-13.15 Biznes plan dr Tomasz Dębowski 201
3. 13.30-15.00 Biznes plan dr Tomasz Dębowski 201
4. 15.15-16.45 Public relations mgr Marcin Tomkiel 201
10.11.2019 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk  201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy  dr Wojciech Tarasiuk 201
3. 11.45-13.15 Marketing dr Marek Kruk 201
4. 13.20-14.50 Marketing  dr Marek Kruk   201
5. 14.55-16.25 Lider w biznesie dr Marek Kruk 201
II zjazd
23.11.2019 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk   201
2. 9.45-11.15 Negocjacje w biznesie dr Andrzej Dakowicz 201
3. 11.30-13.00 Negocjacje w biznesie dr Andrzej Dakowicz  201
4. 13.20-14.50 Biznes plan dr Tomasz Dębowski 201
5. 14.55-16.25 Biznes plan dr Tomasz Dębowski 201
6. 16.30-18.00 Zarządzanie zasobami pracy dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB 201
24.11.2019 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk 201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk  201
3. 11.45-13.15 Biznes plan dr Tomasz Dębowski 201
4. 13.20-14.50 Biznes plan dr Tomasz Dębowski 201
5. 14.55-16.25 Biznes plan dr Tomasz Dębowski 201
III zjazd
07.12.2019 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie projektami UE dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB 201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk   201
3. 11.45-13.15 Negocjacje w biznesie dr Andrzej Dakowicz 201
4. 13.20-14.50 Negocjacje w biznesie  dr Andrzej Dakowicz  201
5. 14.55-16.25 Negocjacje w biznesie  dr Andrzej Dakowicz  201
6. 16.30-18.00 Zarządzanie zasobami pracy dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB 201
08.12.2019 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk  201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy  dr Wojciech Tarasiuk   201
3. 11.45-13.15 Marketing dr Marek Kruk 201
4. 13.20-14.50 Marketing dr Marek Kruk  201
5. 14.55-16.25 Lider w biznesie  dr Marek Kruk 201
IV zjazd
21.12.2019 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie projektami UE dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB 201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy  dr Wojciech Tarasiuk  201
3. 11.30-13.00 Negocjacje w biznesie dr Andrzej Dakowicz 201
4. 13.30-15.00 Negocjacje w biznesie dr Andrzej Dakowicz  201
5. 15.15-16.45 Negocjacje w biznesie dr Andrzej Dakowicz  201
22.12.2019 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk  201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk   201
3. 11.45-13.15 Marketing dr Marek Kruk 201
4. 13.20-14.50 Marketing dr Marek Kruk  201
5. 14.55-16.25 Lider w biznesie dr Marek Kruk 201
V zjazd
18.01.2020 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie projektami UE dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB 201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk  201
3. 11.30-13.00 Public relations mgr Marcin Tomkiel 201
4. 13.30-15.00 Zarządzanie zasobami pracy dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB 201
5. 15.05-16.35 Zarządzanie zasobami pracy dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB  201
19.01.2020 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk  201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy  dr Wojciech Tarasiuk   201
3. 11.45-13.15 Marketing dr Marek Kruk 201
4. 13.20-14.50 Marketing dr Marek Kruk 201
5. 14.55-16.25 Lider w biznesie  dr Marek Kruk  201
VI zjazd
01.02.2020 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk   201
2. 9.45-11.15 Negocjacje w biznesie dr Andrzej Dakowicz 201
3. 11.20-12.50 Negocjacje w biznesie dr Andrzej Dakowicz  201
4. 13.20-14.50 Public relations mgr Marcin Tomkiel 201
5. 14.55-16.25 Public relations mgr Marcin Tomkiel  201
6. 16.30-18.00 Zarządzanie zasobami pracy dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB 201
02.02.2020 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk  201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy  dr Wojciech Tarasiuk   201
3. 11.45-13.15 Zarządzanie zasobami pracy  dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB 201
4. 13.20-14.50 Zarządzanie zasobami pracy  dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB  201
5. 14.55-16.25     201
VII zjazd
15.02.2020 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk  201
2. 9.45-11.15 Prawo pracy mgr Wiaczesław Kuźma 201
3. 11.30-13.00 Prawo pracy  mgr Wiaczesław Kuźma 201
4. 13.30-15.00 Prawo pracy  mgr Wiaczesław Kuźma 201
5. 15.15-16.45     201
16.02.2020 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk  201
2. 8.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy  dr Wojciech Tarasiuk   201
3. 11.45-13.15 Marketing dr Marek Kruk 201
4. 13.20-14.50 Marketing dr Marek Kruk 201
5. 14.55-16.25 Lider w biznesie dr Marek Kruk  201
VIII zjazd
29.02.2020 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Rynek nieruchomości dr hab. Dorota Wyszkowska 201
2. 9.45-11.15 Rynek nieruchomości dr hab. Dorota Wyszkowska 201
3. 11.45-13.15 Organizacja i zarządzanie dr Mariusz Citkowski 201
4. 13.20-14.50 Organizacja i zarządzanie dr Mariusz Citkowski  201
5. 14.55-16.25 Organizacja i zarządzanie dr Mariusz Citkowski  201
01.03.2020 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Prawo pracy mgr Wiaczesław Kuźma 201
2. 9.45-11.15 Prawo pracy mgr Wiaczesław Kuźma  201
3. 11.45-13.15 Marketing dr Marek Kruk 201
4. 13.20-14.50 Marketing dr Marek Kruk 201
5. 14.55-16.25 Lider w biznesie (ćwiczenia) dr Marek Kruk  201
IX zjazd
14.03.2020 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Organizacja i zarządzanie dr Mariusz Citkowski 201
2. 9.35-11.05 Organizacja i zarządzanie  dr Mariusz Citkowski  201
3. 11.10-12.40 Organizacja i zarządzanie  dr Mariusz Citkowski  201
4. 13.10-14.40     201
5. 14.45-16.15     201
15.03.2020 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Rynek nieruchomości dr hab. Dorota Wyszkowska 201
2. 9.45-11.15 Rynek nieruchomosci dr hab. Dorota Wyszkowska 201
3. 11.30-13.00 Lider w biznesie (ćwiczenia) dr Marek Kruk 201
4. 13.30-15.00     201
5. 15.15-16.45     201
X zjazd
28.03.2020 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Rynek nieruchomości dr hab. Dorota Wyszkowska 201
2. 9.45-11.15 Organizacja i zarządzanie  dr Mariusz Citkowski 201
3. 11.20-12.50 Organizacja i zarządzanie  dr Mariusz Citkowski  201
4. 13.20-14.50     201
5. 14.55-16.25      
29.03.2020 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30     201
2. 9.45-11.15     201
3. 11.30-13.00     201
4. 13.30-15.00     201
5. 15.15-16.45     201
XI zjazd
04.04.2020 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Organizacja i zarządzanie dr Mariusz Citkowski 201
2. 9.35-11.05 Organizacja i zarządzanie  dr Mariusz Citkowski  201
3. 11.10-12.40 Organizacja i zarządzanie  dr Mariusz Citkowski  201
4. 13.10-14.40     201
5. 14.45-16.15     201
05.04.2020 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30     201
2. 9.45-11.15     201
3. 11.45-13.15     201
4. 13.30-15.00     201
5. 15.15-16.45      
XII zjazd
25.04.2020 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
 1. 8.00-9.30 Organizacja i zarządzanie dr Mariusz Citkowski 201
 2. 9.35-11.05 Organizacja i zarządzanie  dr Mariusz Citkowski   
 3. 11.30-13.00      
 4. 13.10-14.40      
 5. 14.45-16.15      
26.04.2020 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30      
2. 9.45-11.15     201
3. 11.30-13.00      
4. 13.30-15.00      
5. 15.15-16.45      
XIII zjazd
16.05.2020 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Organizacja i zarządzanie dr Mariusz Citkowski 201
2. 9.45-11.15     201
3. 11.30-13.00     201
4. 13.30-15.00     201
5. 15.15-16.45     201
17.05.2020 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30     201
2. 9.45-11.15     201
3. 11.30-13.00     201
4. 13.30-15.00     201
5. 15.15-16.45     201
XIV zjazd
30.05.2020 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30     201
2. 9.45-11.15     201
3. 11.30-13.00     201
4. 13.30-15.00     201
5. 15.15-16.45      
31.05.2020 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30     201
2. 9.45-11.15     201
3. 11.30-13.00     201
4. 13.30-15.00     201
5. 15.15-16.45      
 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30     201
3. 9.45-11.15     201
  11.30-13.00     201
4. 13.30-15.00     201
5. 15.15-16.45     201
 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30     201
2. 9.45-11.15     201
3. 11.30-13.00     201
4. 13.30-15.00     201
5. 15.15-16.45     201