Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

 

 Studia Podyplomowe Menedżerskie
Rozkład zajęć
Rok akademicki 2022/2023
 


I zjazd
22.10.2022 r. sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-9.30 Uroczysta inauguracja 31. edycji SPM 2022/2023  dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB  201
2. 9.30-11.00 Finansowanie projektów europejskich  dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB  201
3. 11.05-12.35 Public relations  mgr Marcin Tomkiel  201
4. 13.00-14.30 Negocjacje w biznesie  dr Andrzej Dakowicz  201
5. 14.35-16.05 Negocjacje w biznesie  dr Andrzej Dakowicz  201
 23.10.2022 r. niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1.  9.00-10.30  Biznes plan  dr Tomasz Dębowski  201
2.  10.35-12.05  Biznes plan  dr Tomasz Dębowski  201
3.  12.35-14.05  Marketing  dr Marek Kruk  201
4.  14.10-15.40  Marketing  dr Marek Kruk  201
II zjazd
5.11.2022 r. sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 Negocjacje w biznesie  dr Andrzej Dakowicz  201
2. 10.35-12.05 Negocjacje w biznesie  dr Andrzej Dakowicz  201
3. 12.35-14.05 Public relations  mgr Marcin Tomkiel  201
4. 14.10-15.40 Public relations  mgr Marcin Tomkiel  201
5. 15.45-17.15 Biznes plan  dr Tomasz Dębowski  201
6.11.2022 r. niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30  Biznes plan  dr Tomasz Dębowski  201
2. 10.35-12.05  Biznes plan  dr Tomasz Dębowski  201
3. 12.35-14.05  Marketing  dr Marek Kruk  201
4. 14.10-15.40  Marketing  dr Marek Kruk  201
III zjazd
26.11.2022 r.  sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30  Finanse i rynek kapitałowy  dr Wojciech Tarasiuk  201
2. 10.35-12.05  Public relations  mgr Marcin Tomkiel  201
3. 12.35-14.05  Zarządzanie zasobami pracy  dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB  201
4. 14.10-15.40  Biznes plan  dr Tomasz Dębowski  201
5. 15.45-17.15  Biznes plan  dr Tomasz Dębowski  201
27.11.2022 r.  niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 Bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia  mgr Wiaczesław Kuźma  201
2. 10.35-12.05 Prawo pracy  mgr Wiaczesław Kuźma  201
3. 12.35-14.05 Marketing  dr Marek Kruk  201
4. 14.10-15.40 Marketing  dr Marek Kruk  201
IV zjazd
10.12.2022 r. sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 Public relations  mgr Marcin Tomkiel  201
2. 10.35-12.05 Public relations  mgr Marcin Tomkiel  201
3. 12.35-14.05 Prawo pracy  mgr Wiaczesław Kuźma   201
4. 14.10-15.40 Prawo pracy   mgr Wiaczesław Kuźma   201
5. 15.45-17.15 Zarządzanie zasobami pracy  dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB  201
11.12.2022 r. niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 Prawo pracy  mgr Wiaczesław Kuźma   201
2. 10.35-12.05 Prawo pracy  mgr Wiaczesław Kuźma   201
3. 12.35-14.05 Zarządzanie zasobami pracy  dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB  201
4. 14.10-15.40 Lider w biznesie  dr Marek Kruk  201
 
11.02.2023 r. sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 Public relations  mgr Marcin Tomkiel 201
2. 10.35-12.05 Zarządzanie zasobami pracy  dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB 201
3. 12.35-14.05 Marketing  dr Marek Kruk 201
4. 14.10-15.40 Marketing  dr Marek Kruk 201
5. 15.45-17.15 Lider w biznesie  dr Marek Kruk 201
12.02.2023 r. niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.30-10.00 Logistyka  mgr Szymon Wądołowski 201
2. 10.05-11.35 Logistyka  mgr Szymon Wądołowski 201
3. 12.00-13.30 Marketing  dr Marek Kruk  201
4. 13.35-15.05 Marketing   dr Marek Kruk 201
VI zjazd
25.02.2023 r. sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 Negocjacje w biznesie  dr Andrzej Dakowicz  201
2. 10.35-12.05 Negocjacje w biznesie   dr Andrzej Dakowicz  201
3. 12.35-14.05 Negocjacje w biznesie   dr Andrzej Dakowicz  201
4. 14.10-15.40 Zarządzanie zasobami pracy  dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB  201
5. 15.45-17.15      201
26.02.2023 r. niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.30-10.00 Logistyka  mgr Szymon Wądołowski  201
2. 10.05-11.35 Logistyka  mgr Szymon Wądołowski  201
3. 12.00-13.30 Marketing  dr Marek Kruk  201
4. 13.35-15.05 Marketing   dr Marek Kruk  201
VII zjazd
11.03.2023 r. sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 09.00-10.30 Negocjacje w biznesie  dr Andrzej Dakowicz  201
2. 10.35-12.05 Negocjacje w biznesie   dr Andrzej Dakowicz  201
3. 12.35-14.05 Negocjacje w biznesie   dr Andrzej Dakowicz  201
4. 14.10-15.40 Finansowanie projektów europejskich  dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB  201
5. 15.45-17.15 System podatkowy  dr Grzegorz Liszewski  201
12.03.2023 r. niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 Rachunkowość zarządcza  dr Teresa Mikulska  201
2. 10.35-12.05 Rachunkowość zarządcza  dr Teresa Mikulska  201
3. 12.35-14.05 Finansowanie projektów europejskich  dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB  201
4. 14.10-15.40 System podatkowy  dr Grzegorz Liszewski  201
VIII zjazd
25.03.2023 r.  sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 Finansowanie projektów europejskich  dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB  201
2. 10.35-12.05      201
3. 12.35-14.05      201
4. 14.10-15.40      201
5. 15.45-17.15      201
26.03.2023 r. niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 Rachunkowość zarządcza  dr Teresa Mikulska  201
2. 10.35-12.05 Rachunkowość zarządcza   dr Teresa Mikulska  201
3. 12.35-14.05 Finansowanie projektów europejskich  dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB  201
4. 14.10-15.40 System podatkowy  dr Grzegorz Liszewski  201
IX zjazd
22.04.2023 r. sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 Finansowanie projektów europejskich  dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB  201
2. 10.35-12.05 System podatkowy  dr Grzegorz Liszewski  201
3. 12.35-14.05 System podatkowy   dr Grzegorz Liszewski  201
4. 14:10-15.40      201
5. 15.45-17.15      201
23.04.2023 r. niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 Rachunkowość zarządcza  dr Teresa Mikulska  201
2. 10.35-12.05 Rachunkowość zarządcza  dr Teresa Mikulska  201
3. 12.35-14.05 System podatkowy  dr Grzegorz Liszewski  201
4. 14.05-15.40 System podatkowy   dr Grzegorz Liszewski  201
X zjazd
06.05.2023 r.  sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 Finanse i rynek kapitałowy  dr Wojciech Tarasiuk  201
2. 10.35-12.05 Finanse i rynek kapitałowy   dr Wojciech Tarasiuk  201
3. 12.35-14.05      201
4. 14.10-15.40      201
5. 15.45-17.15      201
07.05.2023 r. niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 Rachunkowość zarządcza  dr Teresa Mikulska  201
2. 10.35-12.05 Finanse i rynek kapitałowy  dr Wojciech Tarasiuk  201
3. 12.35-14.05 Finanse i rynek kapitałowy   dr Wojciech Tarasiuk  201
4. 14.10-15.40 System podatkowy  dr Grzegorz Liszewski  201
XI zjazd
20.05.2023 r. sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 Finanse i rynek kapitałowy  dr Wojciech Tarasiuk  201
2. 10.35-12.05 Finanse i rynek kapitałowy   dr Wojciech Tarasiuk  201
3. 12.35-14.05      201
4. 14.10-15.40      201
5. 15.45-17.15      201
21.05.2023 r. niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 Finanse i rynek kapitałowy  dr Wojciech Tarasiuk  201
2. 10.35-12.05 Finanse i rynek kapitałowy   dr Wojciech Tarasiuk  201
3. 12.35-14.05 System podatkowy  dr Grzegorz Liszewski  201
4. 14.10-15.40      201
XII zjazd
03.06.2023 r. sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30      201
2. 10.35-12.05      201
3. 12.35-14.05      201
4. 14.10-15.40      201
5. 15.45-17.15     201
 
04.06.2023 r. niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30 Finanse i rynek kapitałowy  dr Wojciech Tarasiuk  201
2. 10.35-12.05      201
3. 12.35-14.05      201
4. 14.10-15.40      201
XIII zjazd
17.06.2023 r. sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30      201
2. 10.35-12.05      201
3. 12.35-14.05      201
4. 14.10-15.40      
5. 15.45-17.15      
18.06.2023 r. niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 9.00-10.30      201
2. 10.35-12.05      201
3. 12.35-14.05      201
4. 14.10-15.40      201